LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

Privind concesionarea terenului intravilan proprietate privată a comunei Slobozia, Jud. Giurgiu în suprafață de 1644mp, și construcție grajd pe teren în suprafață de 163mp, identificat cu număr cadastral NC 31158, înscris în CF nr.31158, situat în Comuna Slobozia Județul Giurgiu.

Informații generale privind obiectul concesiunii se obțin la Compartimentul licitații Contracte – Primăria comunei Slobozia, Jud. Giurgiu, Str. Giurgiului, Nr. 693. tel: 0246-242089 persoană de contact Roșu Gigi – compar­timent resurse umane registratură, achiziții publice în zilele lucrătoare de luni-vineri între orele 8:30-15:30.