În data de 04 MARTIE 2020, s-a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5180 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu în calitate de beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC PE CORIDORUL DE MOBILITATE URBANĂ VESTIC AL MUNICIPIULUI GIURGIU ”. 

Durata de implementare a proiectului este de 102 de luni (09.04.2015 – 30.09.2023).

Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă este de 50.873.763,49 lei din care:

 – 54.148.301,15 lei (85%) de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională,

 – 8.281.504,88 lei (13%)  contribuție de la  Bugetul Național,

 – 1.274.077,68 lei (2%) contribuţia de la Bugetul Local                                   

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat și reducerea emisiilor de echivalent CO2. Municipiul Giurgiu urmează dezvoltarea mobilității urbane prin schimbare accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletelor, utilizarea transportului public de înalta calitate și eficiență, utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.  

Prin proiect, , se propun masuri strategice, ce vor conduce la promovarea mobilități urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme,  precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea activității utilizării mijloacelor de transport public și a modurilor nemotorizate în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 

Persoană de contact: Roxana Țancov

Telefon: 0768 230 580