În data de 05.05.2020, s-a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5439, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu – în calitate de beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC ÎN ZONA ESTICĂ A MUNICIPIULUI GIURGIU.

 

Durata de implementare a proiectului este de 105 de luni (09.04.2015-30.11.2023 ).

Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă este de 36.512.930,53 lei, din care:

 – 30.573.286,91 lei (85%) de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională,

 – 4.675.914,41   lei (13%)  contribuție de la  Bugetul Național,

 – 1.263.729,21 lei contribuție de la  Bugetul Local, din care 719.371,52 lei reprezintă 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar 544.357,69 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.

 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători şi îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2  din transport.

Astfel, Municipiul Giurgiu urmăreşte dezvoltarea mobilităţii urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.  Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorităţii de investiţii 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Giurgiu, ce vor conduce la promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătăţirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport, creşterea atractivităţii utilizării mijloacelor de transport public si a modurilor nemotorizate in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 

Persoană de contact: Mirela Popazu

Telefon: 0725 659 736