Anunț

0
757

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanții Vereș lonuț Valentin, Vereș Roxana Mădălina și Vereș lonuț Mădălin domiciliați în mun. Giurgiu, b-dul C.F.R., nr. 22, în contradictoriu cu pârâții societatea Paty News S.R.L. cu sediul declarat în mun. Giurgiu, str. București, bl. 11/2S, sc. A, ap. 3, parter, Tincu Florian Petre în mun. Giurgiu, str. București, bl. 11/2S. sc. A. ap. 3. parter și Călin Oana Giurgiu, str. București, bl. 11/2S, sc.A. ap. 3. parter, și cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Obligă pârâții societatea Paty News S.R.L. Tincu Florian Petre și Călin Oana în solidar la plata către reclamanți a sumei de 5000 euro (în lei la cursul de schimb al BNR de la data plății) cu titlu de prejudiciu, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată conform O.G. nr. 13/2011 de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Obligă pârâții pe cheltuiala acestora la publicarea dispozitivului prezentei sentințe în Jurnalul Giurgiuvean ediție scrisă și on – line precum și în cotidianul Adevărul, după rămânerea definitivă a acesteia.

Respinge în rest pretențiile solicitate.

Obligă pârâții societatea Paty News S.R.L.. Tincu Florian și Călin Oana în solidar la plata către reclamanți a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge cererea conexă formulată de reclamantul Tincu Florian Petre în contradictoriu cu pârâții Vereș lonuț Valentin și Vereș Roxana Mădălina, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Călărași – secția civilă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi 13.11.2020.