“Având în vedere că, în urma protestelor anterioare din data de 14.03.2017, 21.03.2017 și 27.04.2017 nu a existat nicio reacție de susținere din partea Ministerelor / Guvernului / factorilor politici privind eliminarea discriminării angajaților din Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile Județene pentru Protecția Mediului şi chiar mai mult, lipsa de răspuns la solicitările noastre scrise, ne vedem nevoiți să DECLANŞĂM CONFLICTUL DE MUNCĂ, astfel încât astăzi, 30.05.2017, acesta va fi înregistrat la Ministerul Mediului și la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social.”, se precizează într-un comunicat al Sindicatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu, semnat de liderul de sindicat Ion Bejenaru.

Prin declanșarea acestui CONFLICT DE MUNCĂ, ca şi etapă premergătoare GREVEI GENERALE se va ajunge la:

  • diminuarea ratei de absorbţie a fondurilor europene,
  • sistarea emiterii actelor de reglementare necesare accesării fondurilor europene (autostrăzi, drumuri expres, modernizare/reabilitare de drumuri naţionale/judeţene, sisteme de management integrat al deşeurilor, sisteme de canalizare, parcuri industriale, conducte de transport gaze naturale, linii electrice aeriene, planurile pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor pentru fiecare bazin hidrografic în parte, reabilitare linii căi ferate de călători şi de marfă, cariere, planuri de management, parcuri eoliene, strategii, etc.),
  • neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ.
  • nerespectarea termenelor de raportare de către România, în calitate de stat membru UE, poate genera riscul declanșării procedurii de infringement, situaţii care vor determina costuri mult mai mari din partea Statului Român decât costurile generate de o creştere salarială pentru 1934 de salariaţi;
  • imposibilitatea funcţionării sistemului pentru protecţia mediului.

„Sindicatul APM Giurgiu, prin FEDERAŢIA SINDICATELOR UNITE DIN MEDIU a avut o activitate proactivă şi a încercat, prin toate mijloacele să sensibilizeze factorii politici şi nu numai, în scopul de a nu se ajunge la blocarea sistemului pentru protecţia mediului, acţiuni rămase fără rezultat”, se mai precizează în comunicatul semnat de liderul de sindicat al APM Giurgiu.

(Jurnal)