Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, modernizat cu fonduri POR

0
918

Marți, 22 octombrie, la sediul Consiliului Judetean Giurgiu se va semna Contractul de finantare aferent Proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, spitalele judeţene de urgenţă trebuie să aibă în componenţa lor cabinete de ambulatoriu integrat. În structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, există aprobat un asemenea ambulatoriu, dar este puţin funcţional, având cabinete separate, în locaţii şi pavilioane diferite ale spitalului, unele funcţionând împreună în aceleaşi locaţii, activitatea medicală fiind îngreunată.

Proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Operaţiunea 8.1 A Ambulatorii

Principala activitate a proiectului, a cărui valoare este de 10.695.225,38 lei, o reprezintă Reabilitarea şi modernizarea construcţiei existente a clădirii ambulatoriului, în suprafață de 183 mp, şi extinderea acesteia prin construcţia unui corp de clădire P+1, cu toate specialităţile şi utilităţile necesare.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, din care durata de execuţie este de 24 luni.

(Jurnal)