În urmă cu aproximativ o săptămână, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă care reglementează noul mod acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011. Direcţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Giurgiu, prin directorul său, Laurenţiu Ionescu, face o serie de precizări legate de acest important act normativ. ”Trebuie subliniat, încă de la început, faptul că noile prevederi privind acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor aplica doar pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011. Pentru copiii născuţi până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, se vor aplica prevederile actuale, reglementate prin OUG 148/2005, cu stabilirea indemnizaţiei la nivelul de 75% din media veniturilor, dar nu mai puţin de 600 lei şi nici mai mult de 3.400 lei. Cuantumul este mai avantajos faţă de cel acordat în prezent, care este redus cu 15% conform Legii nr.118/2010 (75% faţă de 72,25% în prezent). Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap”, spune directorul Laurenţiu Ionescu. Conform noului act normativ, părinţii pot opta pentru una din cele două variante: În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 1 an, conform actului normativ adoptat: va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei; va beneficia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii în cuantum lunar de 500 de lei, dacă părintele se întoarce la activitatea profesională până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an. În acest caz, stimulentul se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani; în situaţia în care părintele nu revine pe piaţa muncii, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fără plată pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 1 an şi 2 ani;

În cea de-a doua variantă, în situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului până la data la care acesta împlineşte vârsta de 2 ani, conform actului normativ adoptat părintele va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei, însă, pentru această opţiune stimulentul de inserţie nu se acordă. Pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se va acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. În cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizează, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor interesaţi, în perioada 9-23 decembrie 2010, la nivelul Direcţiei Asistenţă Socială funcţionarii vor comunica în intervalul orar 8.30-16.30, de luni până vineri, cu toţi cei interesaţi de detalii suplimentare sau de furnizarea unor clarificări privind acest act normativ. Date de contact Daniela Bibiţă. Telefon 0246.21.33.16 şi 0246.21.21.43

JGR