Ceea ce ştiam până astăzi este faptul că SC Administraţia Domeniului Public şi Privat Giurgiu SA (ADPP), se află, din data de 12.09.2012,  în insolvenţă. Pentru a afla care este destinul acestei societăţi, şi dacă se va pune sau ni într-o zi, lacătul pe poarta instituţiei l-am contactat pe administratorul  special, Sorin Ruse, care înarmat cu exuberanţa tinereţii şi încrederea daţă de lucrul bine făcut ne-a spus:

O parte  din activităţile prestate de ADPP au trecut  acum la Primăria Giurgiu,  cum ar fi gestionarea contractelor şi administrarea fondului locativ, noi ocupându-ne în continuare de recuperarea creanţelor, până la data predării acestor activităţi… Cele pe care le gestionăm acum sunt  administrarea serviciului de trafic greu, administrarea pieţei ţărăneşti, mai precis platoul rămas din piaţa centrală şi piaţa Policlinică şi nu în ultimul rând activitatea de întreţinere şi de reparaţii  infrastructură rutieră şi domeniul public. Am lăsat la sfârşit această activitate deoarece doresc să punctez câteva lucrări de interes public executate de noi prin contract cu Primăria Giurgiu: refaceri carosabil prin betonare şi asfaltare, ridicarea capacelor de canalizare şi geigerelor de ape pluviale la cotă, reparaţii de trotuare cu dale behatlon, reparaţii de străzi, cu piatră spartă ,treceri de pietoni supraînălţate. Lucrările s-au efectuat în mai multe zone ale oraşului. Trebuie amintite aici finalizarea unui nou ţarc pentru câinii comunitari cât şi modernizarea celui vechi, lucrările de sistematizare la Piaţa Centrală. Toate aceste lucrări s-au executat la comanda Primăriei Giurgiu, iar valoarea lor se ridică la aproape două milioane de lei. Deasemenea s-au executat lucrări de refacere a trotuarelor şi carosabilului pentru diferite societăţi, în special a celor care lucrează în domeniul utilităţilor (apă, gaze, energie termică). Valoarea acestor lucrări, în primele 9 luni ale anului în curs, s-a ridicat la  aproximativ 4 sute de mii de lei. Toate activităţile prezentate sunt executate de doar 101 salariaţi din care 18 sunt salariaţi Tesa. Referitor la datorii suntem în perioada de observaţii, urmând ca după definitivarea tabelului de creanţe să se depună planul de reorganizare care ţine de procedurile judiciare. În primele 9 luni s-a reuşit o eficientizare a întregii activităţi, acest fapt este demonstrat prin profitul operaţional înregistrat. Lucrul acesta a fost posibil în primul rând datorită reducerii drastice a tuturor cheltuielilor, atât directe cât şi indirecte. Toate rezultatele prezentate de mine, coroborate cu o  muncă asiduă îmi dau speranţa  să cred că se poate realiza o reorganizare trainică a ADPP-ului şi ieşirea lui din insolvenţă.  Ne-am despărţit de administratorul Sorin Ruse puţin mai optimişti, sperând  la rândul nostru ca instituţia pe care o reprezintă să-şi reia locul important pe care l-a vut cândva.

I.C.MANDU