Timp de zece zile, în perioada 20-30 septembrie 2010, o echipă de control a Corpului de control al ministrului administraţiei şi internelor, compusă din 10 experţi,  a efectuat  o inspecţie de fond (control tematic) la nivelul Instituţiei Prefectului Giurgiu, la toate serviciile şi compartimentele, inclusiv la nivelul serviciilor comunitare: Serviciul  public comunitar  regim  permise  de conducere şi înmatriculare  a vehiculelor şi Serviciul public comunitar  pentru eliberarea şi  evidenţa   paşapoartelor simple. De asemenea, controlul  a cuprins şi verificarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vlaşca”, precum şi cea a unor primării: Primăria municipiului Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăileşti, Călugăreni şi Consiliul Judeţean Giurgiu. Echipa de control a analizat activitatea pe ultimii doi ani: 2009 şi 2010. Referindu-se la acest control – primul de acest gen din ultimii 10 ani – prefectul Noruţ Stănişteanu ne-a declarat: “Controlul a vizat întreaga activitate a Prefecturii şi serviciilor subordonate din perioada 2009-2010; inspectorii au relevant atât aspecte pozitive, cât şi părţi negative; din prima categorie aş menţiona modul de îndeplinire a sarcinilor ce revin Instituţiei Prefectului în aplicare Programului de guvernare în perioada 2009-2012, dar şi implicarea Prefecturii în realizarea şi depunerea de programe cu finaţare europeană. Şi în ceea ce priveşte implementarea reformei în administraţie, Instituţia Prefectului se poate lăuda că a trecut cu brio acest obiectiv, acţiunile de modernizare la nivelul Instituţiei Prefectului

s-au înscris şi se înscriu în linia obiectivului strategic “întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia publică centrală si locală” al Guvernului României în domeniul reformei administraţiei publice. Sigur, au fost şi aspecte negative constatate; astfel, la nivelul  Instituţiei s-a constatat, în timpul controlului, lipsa unor proceduri specifice în activitatea serviciilor publice deconcentrate promovate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, lucru ce va fi remediat în viitorul apropiat. Şi în ceea ce priveşte Colegiul Prefectural, concluziile au fost mixte, constatându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative; din prima categorie, aş menţiona faptul că a fost apreciată în sensul realizării periodicităţii acesteia, a prezenţei foarte bune a membrilor  şi invitaţilor Colegiului. Mai puţin apreciată a fost, însă, lipsa hotărârilor emise la acest nivel şi mai ales a lipsa de interes (lipsa intervenţiilor) din partea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. O altă activitate negativă a fost aceea că proiectele de buget şi execuţia bugetară nu au fost prezentate, cu mici excepţii, spre a fi avizate de prefect, în anul 2009. În anul 2010 acestea  urmează a fi avizate de personal desemnat în acest scop, remediind astfel disfuncţia constatată”, ne-a declarat prefectul Noruţ Stănişteanu. Acesta a precizat că, la finalul verificărilor, echipa de control a apreciat activitatea Instituţiei Prefectului ca fiind bună spre foarte bună, calificativul final urmând a fi cunoscut după luarea la cunoştinţă de rezultatele controlului de către ministru. În numărul viitor al publicaţiei noastre vom reveni cu detalii despre această acţiune.

Cristina MOISE