Acordarea concediului de Maternitate şi alocarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se simplifică  

0
190

576a976d682ccfaad56fbd5eConform celor de la Digi 24 acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului vor presupune mai puţină birocraţie de la 1 iulie 2016.

Hotărârea de Guvern adoptată de Cabinetul Cioloş prevede, începând cu 1 iulie, următoarele:

-prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor;

-în cazul copiilor născuţi în străinătate certificatul sau extrasul de naştere, după caz, se solicită în traducere autorizată nu şi prin legalizare în condiţiile legii;

-în situaţiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială documentele de solicitare a dreptului şi în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială;

-se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, faţă de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură şi ştampilă;

-se simplifica solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuţi în perioada de concediu, prin depunerea cererii şi prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situaţie, respectiv certificatul de naştere al următorului copil sau actele care atestă situaţia juridică a acestuia faţă de solicitant, precum şi, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de naşterea acestuia din urmă copil a realizat activităţi aducătoare de venituri supuse impozitului;

-specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în acelaşi formular a datelor pentru obţinerea drepturilor;

-disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS, primării;

-sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse.

Modul de aplicare a drepturilor noi, vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016. 

Jurnal