A fost publicată lista cu datornicii la Fisc, în trimestrul al treilea din 2018

0
385

Românii cu datorii la Fisc de cel puțin 15.000 de lei în trimestrul al treilea din 2018 (iulie-septembrie 2018) au apărut miercuri pe lista datornicilor, publicată de Fisc .

Publicarea acestor liste face obiectul unei obligații legale ce trebuie îndeplinită până la sfârșitul primei luni de după trimestrul ce tocmai s-a încheiat, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. Atât simplii cetățeni, cât și firmele sau persoanele fizice autorizate apar pe listele cu datornici (pe liste separate). Dar pragurile de datorii în funcție de care figurează sau nu pe acele liste sunt diferite.

Plafoanele legale sunt următoarele:

firmele încadrate la mari contribuabili – 500.000 de lei;

firmele încadrate la contribuabili mijlocii – 250.000 de lei;

în cazul altor contribuabili, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități independente – 100.000 de lei;

persoanele fizice – 15.000 de lei.

Contribuabilii apar pe aceste liste pentru că au acumulat datorii care au trecut de termenul de plată. Tot datorii fiscale sunt și diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată stabilit de Codul de procedură fiscală. Ca informații, listele cuprind numele şi prenumele datornicilor, localitatea domiciliului fiscal, obligaţiile fiscale principale şi obligaţiile fiscale accesorii, cele necontestate, dar și cele contestate. Organul fiscal central trimite o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare cu privire la obligaţiile fiscale restante acumulate. Dacă există greșeli, contribuabilii au cinci zile, de la data notificării, pentru a clarifica situația cu Fiscul.

(Jurnal)