Mustatea-cu-Gavrila        Printre Proiectele de hotărâre aprobate de consilierii județeni reuniți în ședință extraodinară în data de 21 martie, s-a numărat și rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu cât și a două instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016. Este vorba despre despre Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, care a solicitat suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli cu suma de 68 mii lei pentru organizarea festivalului Pe marginea Dunării” (ediția 32) și pentru acțiuni legate de promovarea acestei activități.

       Cea de-a doua instituție publică care a solicitat suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli este Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu (DJTADJCT ) ,  cu suma de 250 mii lei ,  cu scopul  asigurării cu materiale pentru lucrările de prestări de servicii ( cosire vegetație ierboasă, defrișare și tăiere arbuști, vopsea marcaje rutiere, emulsie bituminoasă, mixtură asfaltică și diluant) de întreținere a drumurilor județene. De asemenea, DJTADJCT  a solicitat suplimentarea bugetului propriu tot cu suma de 250 mii de lei, de data acesta pentru achiziția de piatră necesară lucrărilor drumurilor  județene.

       În cadrul aceleiași ședințe extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu, a fost aprobat (cu un vot împotrivă și 3 abțineri), Proiectul de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare în valoare de 501.000 lei pentru 266 de persoane fizice și entități religioase. La acest punct, consilierul Adriana Buga i-a solicitat președintelui Vasile Mustățea ca ajutoarele financiare pentru persoanele fizice să fie supuse la vot separat de cele pentru persoanele juridice. În replică, Vasile Mustățea a spus că atâta timp cât forma elaborată de domnia sa a primit avizul de legalitate și nu au fost semnalate contestații până acum,  în acest sens, nu consideră necesară solicitarea.

 (Teodora Nicolau)