Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului prin care sunt prevăzute sume pentru unele UAT-uri, în vederea finanțării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Sunt bucuros să vă anunț pe această cale că Giurgiu beneficiază de acest program în 4 localități.

Potrivit Hotărârii, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pe anul 2022 cu suma de 66.812 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, și repartizarea acesteia bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea Programului.

Sunt convins că reușita Programului pilot va încuraja Guvernul să aprobe desfășurarea acestuia în toată țara. Consider că orice copil, fie că învață la oraș sau la sat, are nevoie de o masa caldă la școală. Astfel putem încuraja educația!”– a anunțat senatorul liberal, Toma Petcu.

(Toma PETCU- senator PNL Giurgiu)