Concursul__Prietenii_Pompierilor__si_a_desemnat_castigatorii_4Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu sprijină Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu în organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a concursurilor tehnico – aplicative cu elevi, desfășurând marți 26 mai cu începere de la ora 10.00 etapa județeană a concursului Prietenii pompierilor , pe stadionul Dunărea din municipiul Giurgiu.

Fiecare cerc tehnico – aplicativ de elevi  participă la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi , plus  o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete. Vârsta minimă a elevilor este de 10 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi până la data desfăşurării concursului.

Concursul are un caracter educativ, tehnico – aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;  formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral – volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina;  atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Etapa judeţeană se desfăşoară, anual şi constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice: „Pista de îndemânare peste obstacole” şi „Ştafeta de 400 m cu obstacole.

Un al doilea concurs are  – „Cu viaţa mea apăr viaţa”  ( etapa judeţeană)  –  va avea loc în data de 28.05.2015, tot de la ora 10:00, și tot pe stadionul Dunărea din municipiul Giurgiu.

De data aceasta concursul are ca tematică  protecţia civilă , având  caracter educativ, tehnico – aplicativ şi sportiv . El se  organizează anual cu elevii, distinct, pe ciclul gimnazial – clasele V – VIII și ciclul liceal – clasele IX – XI. Fiecare cerc tehnico – aplicativ de elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa” participă la concurs cu un echipaj format din 4 elevi (3 concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete, vârsta elevilor fiind cuprinsă între 10 – 15 ani, pentru clasele V – VIII, respectiv 15 – 18 ani pentru clasele IX – XI împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului. Acest Concurs  se organizează  cu scopul dezvoltării capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar; pentru cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte; pentru  adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă și cu scopul formării spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.)

Concursul constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice: „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa de 50 m” şi „Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat”. (Jurnal)