27 de școli din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

0
287

27 de școli din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3.

Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR.

Printre altele, programul vizează:

a) activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;

b) activități pentru reducerea absenteismului la clasă;

c) activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;

d) activități de formare pentru cadre didactice;

c) cursuri de remediere, testare cunoștințe,consiliere și orientare școlară, educație parentală, consiliere psihologică;

d) activități Școală după școală, inclusiv acordarea de hrană;

e) vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, cercuri școlare;

f) dotarea cu clase inteligente;

g) crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Runda a doua este programată pentru începutul anului 2023 când ne dorim să intre în program și celelalte 20 de școli eligibile din județul Giurgiu.

Felicitări directorilor de școli pentru mobilizarea exemplară, cadrelor didactice pentru implicare și echipei din cadrul Ministerului Educației care ne-a fost alături la fiecare pas!”, declara Alina Meclea, cunoscut politician liberal giurgiuvean, care a luat foarte în serios tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemului de învățământ românesc și giurgiuvean, în special.

(Jurnal)