img24_decani_49954900În această zi, Biserica creştină celebrează vestea adusă Fecioarei Maria de Arhanghelul Gavril că-l va naşte pe Iisus. Sărbătoarea, la câteva zile după echinocţiul de primăvară, este şi ziua când sosesc rândunelele, se dezleagă limba păsărilor şi cucul cântă pentru prima dată în an. Buna Vestire este una dintre cele patru mari sărbători închinate Maicii Domnului şi este marcată cu exact nouă luni înainte de Crăciun, momentul naşterii lui Isus.

În Răsărit, sărbătoarea a fost marcată oficial în anul 550, în timp ce, la Roma, a intrat în calendare abia în secolul VII.

Buna Vestire le aminteşte credincioşilor de momentul în care Îngerul Domnului, Arhanghelul Gavril i-a apărut Fecioarei Maria şi i-a spus:

Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema”.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii creştine spun că în aceste cuvinte este dovadă lămuritoare a Sfintei Treimi, Tatăl cu puterea Sa cea dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu întrupat în pântecele preacuratei Fecoare Maria şi Duhul Sfânt care se pogoară asupra ei, iar momentul Bunei Vestiri este începutul mântuirii oamenilor.

Icoana Bunei Vestiri este pictată în toate lăcaşurile de cult ortodoxe pe uşile Împărăteşti.