Programul pilot Fiecare copil merită o poveste aduce resurse și formează profesori pentru creșterea calității educației preșcolare în județ.

Asociația OvidiuRo continuă parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru creșterea calității educației preșcolare în mediile defavorizate prin implementarea, la nivel județean, a programului pilot de lectură în grădinițe Fiecare copil merită o poveste. 1000 de copii din mediul rural din județ vor primi, în perioada următoare, Prima Carte, iar în 10 grădinițe din cele mai defavorizate comunități din Giurgiu vor fi amenajate centre de bibliotecă, pentru a încuraja cititul împreună cu cei mici – acasă și la grădiniță.

 Fiecare copil merită o poveste este un program reglementat la începutul acestui an printr-un protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale, reprezentând o premisă a asumării unui set de acțiuni comune, care să faciliteze dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul creșterii accesului la educație timpurie de calitate al copiilor din familii defavorizate. 

 Programul este lansat astăzi la Giurgiu, și, timp de 2 zile vor avea loc mai multe sesiuni de informare: o întâlnire cu directorii unităților școlare care au în subordine învățământul preșcolar din județul Giurgiu, pe tema importanței facilitării accesului la cărți potrivite vârstei și la lectură pentru copiii ce provin din medii defavorizate;  o sesiune de formare cu profesorii de învățământ preșcolar din mediul rural care vor beneficia de centrele de bibliotecă pentru sala de grupă, puse la dispoziție de OvidiuRo; o sesiune de training pentru profesorii din învățământul preșcolar – metodiști și responsabili de cercuri pedagogice care, pe bază de voluntariat, vor deveni ei înșiși formatori în tehnici de predare centrate pe dezvoltarea limbajului, pentru toți cei aproximativ 300 de profesori de învățământ preșcolar din județ; o întâlnire dedicată bibliotecarilor din județ.

Până la finalul anului 2018, programul a ajuns în 12 județe, cu un total aproximativ de 20.000 de preșcolari care au primit o carte pentru acasă și peste 100 de grădinițe care au primit un centru de lectură – GrădiBiblioteca.

La nivel național, în 2019, prin programul pilot Fiecare copil merită o poveste OvidiuRo va implementa un mix de intervenții constând în (1) 400 de centre de bibliotecă adaptate vârstei preșcolare (2) formarea unui număr de 20.000 de profesori în metode de dezvoltare a comunicării orale și a premiselor citirii și scrierii folosind cărți ilustrate, inclusiv un kit de literație pentru fiecare profesor și (3) distribuirea a 80.000 de cărți ilustrate pentru copiii din mediul rural, prin proiectul Prima mea Carte.

(Jurnal)