Invitat, în urmă cu câteva săptămâni, la o emisiune TV, noul director al Zonei Libere Giurgiu, Mihai Miron, vorbea despre relansarea economică a acestei importante societăţi giurgiuvene. Incitaţi de acest subiect, am revenit la directorul Zonei Libere, care ne-a vorbit, pe larg, despre ambiţioasele sale planuri de viitor

Rep.:Domnule director, care sunt priorităţile dumneavoastră în această perioadă?

Mihai Miron: Zona Liberă Giurgiu, ca, de altfel, întreaga economie românească, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar situaţia actuală a societăţii noastre reclamă fermitate în demersurile de recuperare a creanţelor şi, în cazul în care nu va exista o finalizare pe cale amiabilă, se va lua măsura acţionării debitorilor rău-platnici în instanţe mai rapid decât până acum. Din cauza crizei economice, o parte dintre clienţii noştri traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, cum ar fi: S.C. METERRA S.A., S.C. ROM COM PRO S.R..L, S.C. CITY GATE S.A., S.C. SHIPYARD ATG S.A. , motiv pentru care s-au negociat eşalonări, acolo unde s-au acumulat datorii. Recuperarea acestor datorii este prioritară pentru noi şi, de aceea, se urmăresc permanent debitele restante şi se acţionează prin diferite metode, ca de exemplu: concilieri şi reconcilieri telefonice, notificări, retragerea licenţelor de lucru, interzicerea accesului în zonă, concilieri, acţionări în instanţă, astfel încât sumele restante să fie încasate. Metodele noastre au dat rezultate, în acest fel reuşindu-se ca cele mai multe firme să nu mai înregistreze restanţe la plată mai mari de 30 de zile, chiar şi în activitatea de transporturi auto, acolo unde piaţa lucrează mai mult pe bază de comandă şi nu de contracte. La rândul său, S.C. AZL Giurgiu S.A. a încheiat convenţii de eşalonare pe termen de 1 an cu furnizorii de servicii ale căror facturi nu au putut fi onorate cu o singură plată: S.C. APA SERVICE S.A., S.C. ROVIC S.A., DGSPGC Giurgiu, S.C. INFOGRUP S.R.L. Nici “datoriile istorice”, provenite dintr-un contract semnat în anul 2002 cu societatea SC ATG MARINA SRL şi neonorat de către societatea noastră, nu au fost omise, Zona Liberă încheiind o convenţie pentru stingerea sumei datorate prin compensare cu venituri viitoare, în valoare de 61.210.87 USD , pe perioada octombrie 2010 – aprilie 2012. O altă direcţie de acţiune importantă pentru noi este transportul rutier de mărfuri, activitate ce a demarat în anul 2007, prin achiziţionarea în leasing a 5 capete-tractor Mercedes Axor, 5 semiremorci port-container şi 3 semiremorci cu prelată. În vederea redresării acestei activităţi, în trimestrul IV al anului 2009, au fost achiziţionate două semiremorci cu prelată pentru transportul mărfurilor generale şi închirierea unei a treia, cu aceeaşi destinaţie. Totodată, pentru cunoaşterea şi accesul pe piaţa transportatorilor de mărfuri, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. a devenit membră a Bursei de Transport, începând cu luna octombrie 2009. Rezultatele economice ale activităţii de transport rutier de mărfuri, înregistrate de S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. în perioada sept. 2008 – iunie 2010 sunt în creştere.

Rep.: De ce ar alege potenţialii clienţi Zona Liberă Giurgiu?

M.M.: Există, fără îndoială, o serie de factori determinanţi în decizia clienţilor de a apela la serviciile S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.; dintre aceştia, aş menţiona: specificul zonei libere – regimul suspensiv; poziţionarea Zonei Libere Giurgiu, în apropierea Bucureştiului, dar şi a culoarului rutier catre Orient (podul Giurgiu-Ruse); accesul în Zona Liberă Giurgiu – naval, rutier si feroviar; infrastructura şi utilităţile existente; concesionarea terenurilor pe o perioadă de 49 de ani; forţa de muncă disponibilă sau existenţa unui terminal de cereale şi a unui terminal de containere. Sigur, aceşti factori sunt baza sistemului nostru de promovare, pentru că promovarea Zonei Libere este, şi ea, printre priorităţile noastre. În scopul atragerii de noi operatori, S.C. AZL Giurgiu S.A. consideră ca prioritare următoarele măsuri pentru intensificarea acţiunilor de marketing şi advertising: dezvoltarea bazei electronice de date cuprinzând informaţii privind partenerii actuali şi potenţiali ai ZL Giurgiu; cooperarea cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Giurgiu şi cu organizaţiile patronale în vederea promovării imaginii ZL Giurgiu şi identificării de noi utilizatori; studierea şi identificarea de noi potenţiale avantaje de proximitate ale ZL Giurgiu în raport cu statele riverane Dunării; întocmirea de scrisori promoţionale personalizate adresate potenţialilor parteneri din Europa şi din unele ţări extracomunitare (Rusia, ţările din spatiul ex sovietic, Republica Populară Chineză, Vietnam, Singapore); participarea personalului din cadrul societăţii la cursuri de instruire organizate de firme specializate în marketing şi promovarea imaginii; colaborarea cu Camere de Comerţ şi Industrie Româno-Chineză şi Româno-Cehă.

Expoziţia mondială de la SHANGHAI 2010 a fost o bună ocazie pentru promovarea Zonei Libere Giurgiu, prin prezentarea unor materiale promoţionale de către reprezentanţii acţionarului unic Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. Un aspect foarte important este că la Expoziţia Mondială de la Shanghai, Primăria Giurgiu a prezentat o serie de oportunităţi de investiţii în Giurgiu, prin intermediul a trei proiecte pentru dezvoltarea Portului, a Zonei Libere şi a insulelor Mocanu şi Mocanaşu, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a zonei de sud a judeţului Giurgiu. Proiectele propuse au stârnit interes pentru investitorii chinezi şi în luna august 2010 a avut loc a treia întâlnire între investitorii chinezi şi administraţia locală, privind dezvoltarea unor afaceri în Zona Liberă şi privind proiectele de transformare a insulelor dunărene Mocanu şi Mocănaşu în zone rezidenţiale şi de agrement .

Rep.: Când aţi preluat conducerea Zonei Libere, aţi gândit un plan de redresare al societăţii… Care sunt principalele puncte cuprinse în acest plan?

M.M.: Aşa este… după o analiză aprofundată a situaţiei Zonei Libere, am gândit, împreună cu colegii din conducere, un plan concret de redresare… Un prim obiectiv cuprins în acest plan este atingerea statutului de entitate eligibilă, atât ca partener pentru realizarea de investiţii proprii prin accesarea Fondurilor Structurale Europene, cât şi ca potenţial partener pentru noi agenţi economici interesaţi de dezvoltarea afacerilor în Zona Liberă Giurgiu. Prin accesarea unui credit de refinanţare a creditelor deja existente şi obţinerea unei perioade de graţie pentru rambursarea acestuia, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A va reuşi crearea unei rezerve de lichidităţi ce îi va permite achitarea datoriilor către Bugetul de stat, realizând astfel relaxarea fiscală necesară realizării unor investiţii în infrastructură, repararea, modernizarea şi amenajarea prin compartimentare a unor spaţii de depozitare, care să vină în întâmpinarea cerinţelor agenţilor economici – operatori ai Zonei Libere Giurgiu. În acelaşi timp, se crează condiţii de accesare a fondurilor structurale europene prin Programul Operaţional Regional, pentru care societatea este eligibilă, respectiv Axa Prioritară 4 – Consolidarea mediului de afaceri regional şi local , Domeniul Major Intern – 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală şi pentru care cofinanţarea POR este 85%, iar finanţarea naţională de 15 %. În aceste condiţii, AZL va putea realiza proiectele propuse, proiecte din care amintesc doar reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (reţeaua de drumuri, amenajarea reţelei de incendiu, inclusiv gospodăria de apă, refacerea reţelei de apă şi canalizare existente, dar şi extinderea Zonei Libere cu o suprafaţă de 45.800 mp., amplasată într-o poziţie importantă la Dunăre, suprafaţă preluată de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea construirii unui cheu vertical). Un alt aspect important este creşterea veniturilor; deşi traversăm o perioadă de recesiune economică, ţinând cont de facilităţile oferite de Zona Liberă, în ultima perioadă de timp s-au purtat discuţii cu mulţi agenti economici, care şi-au prezentat scrisori de intenţii pentru diverse activităţi şi considerăm că, prin implicarea în afaceri a acestor potenţiali operatori, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. va obţine un venit suplimentar de aproximativ 65.000 Euro/an din redevenţe/chirii şi 15.000 euro/an din manipulare marfă, licenţe, permise. Îmbucurător pentru noi este că, pentru perioada ce urmează, tot mai multe societăţi comerciale îşi manifestă interesul de a colabora cu S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. prin încheierea unor contracte de prestări servicii operaţiuni cheu şi transport rutier, AZL fiind acum în negocieri cu o serie de firme din România, Austria, Germania şi chiar China, în vederea încheierii unor contracte având ca obiect servicii manipulări mărfuri (aproximativ 3.000 tone /lună), ceea ce ar însemna creşterea veniturilor din activităţi portuare cu 6.000 Euro/lună. De asemenea, S.C. ROMARFTRANS SRL va opera la cheul Zonei Libere Giurgiu aproximativ 30.000 tone ciment/an, în urma semnării contractului cu societatea germană DYCKERHOFF. Având în vedere solicitările clienţilor, estimăm o creştere susţinută a veniturilor din activitatea de transport rutier, ajungând să depăşească cu 41,7 % veniturile realizate din prestări servicii transport rutier în anul 2009. Considerăm că, având un management de advertising strategic, centrul de greutate al schimburilor economice se poate muta spre zona de Sud, datorită poziţiei geografice a municipiului Giurgiu, ca poartă de intrare către Zona Orientului. Sigur, nu în ultimul rând, preocupările noastre se îndreaptă şi spre armonizarea legislaţiei privind regimul zonelor libere cu legislaţia româna şi europeană. În linii mari, acestea ar fi principalele obiective pe care le urmărim pe perioada imediat următoare…

Rep.: Domnule director, vă mulţumim şi vă urăm succes!

Cristina MOISE