5FOTO: Costel NICOLAE

 

La Biserica Bunavestire  cunoscută de giurgiuveni ca Biserica Grecească a fost sărbătorită, joi 27 august,  Ziua  Sfântului Mare Mucenic ”Fanurie” Cu acest prilej  Biserica a  organizat  un  Concurs al ” Prăjiturilor Binecuvântate”.  După cum am aflat,  această adevărată competiție a ajuns anul acesta la cea de-a V-a ediţie.  Iată de ce după amiaza zilei de joi s-a umplut ochi de giurgiuvence venite de acasă cu fel și fel de prăjituri  produse în casă.

8

 

După o slujbă religioasă în jurul orei 18.00,  credincioșii au  ieșit apoi pe zona pietonală unde tăvile cu dulciuri au fost întinse pe mese, cei prezenți, dar mai ales copiii  servindu-se  după pofta inimii.  După cum ne-au declarat organizatorii, acest fel de manifestare  face parte din suita demersurilor creștinilor giurgiuveni de a-și arăta atașamentul față de Biserică și  continuarea  tradiţiilor si obiceiurilor  noastre zonale.

9

 

Din fericire pentru noi în ultimii ani orașul nostru și-a îmbogățit numărul cofetăriilor cât și a sortimentului de prăjituri  unele ajungând deja să fie cunoscute ca adevărate brand-uri, cum ar fi cofetăria  PÂINILĂ din centrul municipiului . De apreciat eforturile părintelui Georgian, parohul Bisericii , care a creat contextul prielnic desfășurării acestei manifestări care a surprins și totodată i-a bucurat pe toți participanții prezenți joi la sărbătoare…

concurs-prajituri-giurgiu

(Jurnal giurgiuvean)

 ———————————————————————————————————————————————–

Cine a fost Sfântul Fanurie – mic istoric

În fiecare an, în ziua de 27 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Mucenic Fanurie.

În a doua jumătate a secolului al XIV-lea, pe când insula Rodos, din Marea Mediterană, era sub stăpânirea Cavalerilor ioaniţi, conducătorii insulei au început unele lucrări de refacere a zidurilor cetății. Atunci muncitorii au dezgropat ruinele unei biserici străvechi, unde se aflau mai multe icoane, dintre care una era uimitor de bine păstrată. Credincioşii ortodocşi au dus icoana la arhiepiscopul Nil (1355-1369), care păstorea în vremea aceea. El a descifrat inscripţia de pe icoană, arătând că ea îl înfăţişează pe Sfântul Mucenic Fanurie, despre care nu se ştia nimic până atunci. Pe icoană era pictat chipul Sfântului, ca un tânăr ostaş, purtând în mâna dreaptă o cruce şi o lumânare aprinsă, iar de o parte şi de alta erau 12 reprezentări ale chinurilor îndurate de acesta. Înțelegând că Dumnezeu ne-a descoperit un Sfânt din vechime, peste care se lăsase negura uitării, creştinii au reconstruit vechea biserică în cinstea nou arătatului Sfânt Fanurie, considerat de atunci ocrotitorul insulei Rodos. Se spune că, în jurul anului 1500, călăuziţi de o lumină cerească, păstorii au descoperit, pe un munte din apropiere, o peşteră în care era mormântul Sfântului.

După tradiţie, Sfântul Fanurie s-a născut în Rodos din părinţi păgâni şi bogaţi, fiind cel mai mare dintre cei 13 fraţi. După ce tatăl său a murit năprasnic, familia lor a sărăcit, iar mama Sfântului a început a duce, în ascuns, o viață păcătoasă. Când a văzut că fiul ei, Fanurie, a aflat aceasta, ea a murit, iar Fanurie a părăsit cetatea, fugind în locuri pustii. Acolo, din voia lui Dumnezeu, a întâlnit un pustnic care l-a adus la cunoaşterea Evangheliei şi l-a botezat, apoi l-a învăţat să vieţuiască potrivit poruncilor lui Hristos. După o vreme, primind chemare de la Dumnezeu, Sfântul Fanurie a început să propovăduiască pe Hristos în cetăţile păgâne din apropiere, apoi, a fost prins de închinătorii la idoli şi pus la chinuri. Icoana descoperită în străvechea biserică din Rodos înfăţişează în 12 scene mucenicia lui astfel: Sfântul a fost adus înaintea unui dregător păgân, mărturisindu-şi cu îndrăzneală credinţa, apoi a fost bătut cu pietre, a fost întins şi bătut cu toiege, sfâşiat cu unghii de fier, întemniţat, adus din nou la judecată, ars cu făclii, tras pe roată, aruncat în groapa cu lei, strivit cu o piatră grea, adus într-un templu păgân unde i s-au pus cărbuni aprinşi în palme şi, în cele din urmă, omorât în foc.

Din pricina vitregiilor vremii, viaţa Sfântului a fost uitată până când s-a descoperit icoana sa în veacul al XIV-lea.

La puţin timp după aflarea icoanei sale, Sfântul a început să săvârşească minuni. Astfel, trei diaconi din Creta au plecat în Peloponez unde au fost hirotoniţi preoţi, întrucât stăpânirea veneţiană nu îngăduia venirea unui arhiereu ortodox în Creta. La întoarcere, cei trei preoţi au fost luaţi robi de piraţi şi vânduţi la trei stăpâni musulmani din Rodos. Ajungând robi în Rodos, cei trei preoţi au auzit de nou arătatul Sfânt Fanurie şi au început să i se roage pentru a fi eliberaţi. Sfântul s-a arătat în vis de trei ori celor trei stăpâni care-i ţineau pe preoţi robi şi, prin înfricoşări, i-a înduplecat să-i eli-bereze. Astfel, cei trei preoţi au plecat în Creta ducând cu ei o icoană a Sfântului Fanurie şi vestind tuturor minunea eliberării lor prin arătarea Mucenicului.

În popor, există obiceiul de a se împărţi turte săracilor de ziua Sfântului Fanurie, care făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale.

Numele Sfântului, în limba greacă, înseamnă „cel ce arată” şi, de aceea, este considerat aflătorul lucrurilor pierdute şi arătătorul căii de urmat în vreme de îndoială.

(Articol din calendarul Episcopiei de Giurgiu)