Reabilitarea termică a blocurilor ar putea fi suportată din fonduri europene. Nu orice bloc poate beneficia, însă, de astfel de fonduri, pentru că există serie de condiţii. Astfel, în acest program vor fi incluse blocurile în care locuiesc persoane defavorizate şi familii cu venituri reduse, iar proprietarii trebuie să contribuie cu minimum 10% din sumă. Blocurile eligibile trebuie să fi fost construite în intervalul 1950-1990, în municipiile reşedinţă de judeţ şi în Capitală, conform programului aprobat în şedinţa de miercuri a Guvernului. Proiectul va beneficia de un buget total de 304 milioane euro, din care 150 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, restul reprezentând contribuţia naţională, asigurată din bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale şi, la solicitarea Comisiei Europene, contribuţii ale asociaţiilor de proprietari. Gradul de confinanţare a fiecărui proiect depus va fi de 60% din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul stat, restul fiind acoperit de autorităţile locale şi asociaţiile de proprietari. Contribuţia de 40% a autorităţilor locale şi asociaţiilor de proprietari va varia în funcţie de veniturile persoanelor beneficiare. Astfel, dacă mai mult de jumătate dintre proprietari din clădirea supusă reabilitării termice au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 150 euro, contribuţia asociaţiei locatari va fi de 10%, iar a autorităţii locale de 30%. Dacă mai mult de jumătate dintre proprietari au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 350 euro, contribuţia asociaţiei de locatari va fi egală cu cea a autorităţii locale, respectiv 20%, iar dacă membrii asociaţiei de locatari au un venit mediu net de 500 euro, contribuţia asociaţiei va fi de 30%, iar a autorităţii locale de 10%. Proiectele vor putea fi depuse începând cu 15 octombrie, iar programul va fi funcţional de la 1 noiembrie 2012, în condiţiile în care termenul de aprobare a unui proiect nu ar trebui să depăşească 30 de zile. Proiectele vor fi aprobate după principiul „primul venit, primul servit” şi, dacă se va dovedi un succes, programul va fi inclus şi în exerciţiul financiar 2012-2020 al Uniunii Europene.

JGR