Serviciul INTAKE este un serviciu specializat, organizat în structura Direcţiei Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, având rol de interfaţă între această instituţie şi comunitate. Acesta permite preluarea permanentă a sesizărilor cu privire la copiii aflaţi în situaţii critice, realizează intervenţia în regim de urgenţă pentru copii abuzaţi sau neglijaţi, şi, prin colaborarea permanentă cu primăriile de pe raza judeţului, menţine evidenţa monitorizării copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familiile lor. În cadrul acestui serviciu funcţionează „Telefonul copilului – 983”, serviciu gratuit de informare şi consiliere, specializat în domeniul protecţiei copilului.

Pe parcursul anului 2010, la Telefonul copilului au fost recepţionate 246 de apeluri telefonice, 195 de cazuri fiind preluate spre analizare şi soluţionare, iar în celelalte 51 de cazuri, clienţii au fost îndrumaţi către instituţii abilitate. Cele mai multe solicitări, 52 la număr, au avut drept motiv abuzul sau neglijarea, dintre acestea fiind informate circa jumătate (24). A fost preluat un număr relativ mare de apeluri cu privire la conflictele în familie (43), toate confirmate, dar şi abuzuri fizice sau emoţionale. Important este faptul că patru copii au vrut să se sinucidă, conform apelurilor de la „Telefonul copilului”, trei dintre cazuri fiind confirmate, şi doar unul singur infirmat. De asemenea, au fost constatate şi patru cazuri de comportament deviant, din cele şapte sesizate, dar şi un caz de pierdere de sarcină la o minoră.

În ceea ce priveşte sesizările scrise repartizate serviciului INTAKE, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate un număr de 77 de sesizări, din care un număr de 60 s-au confirmat. Cele mai multe au fost constatate, ca şi în cazul Telefonului copilului, la sesizările cu privire la abuzuri sau la neglijarea copiilor, 19 la număr, urmate de conflictele în familie (16). Nu sunt de neglijat nici cazurile de abuzuri fizice asupra copiilor, toate cele trei cazuri preluate fiind confirmate. Reprezentanţii serviciului INTAKE au mai avut de rezolvat, pe parcursul anului 2010, şi patru cazuri de trafic cu minori, dar şi un caz de repatriere. De asemenea, şi la serviciul INTAKE a fost înregistrat un caz de tentativă de suicid, confirmat.

Din totalul celor 321 de apeluri telefonice şi sesizări scrise, în urma verificărilor efectuate, reprezentanţii DGASPC Giurgiu au instituit, în 17 situaţii, măsuri de protecţie specială pentru un număr de 35 de persoane.

Oana CĂLIN