Printr-un ordin emis de către ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului începând cu data de 21 septembrie 2010 a încetat detaşarea profesorului Cornel Bogdan în funcţia de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar General Giurgiu. Profesorul Bogdan Cornel se reîntoarce la catedră ca dascăl de limba franceză la unităţile şcolare din zona Mihăileşti. Atribuţiile specifice funcţiei de inspector şef au fost preluate de către fostul inspector şcolar general adjunct, prof. Marin Tudor. Întrebat care sunt priorităţile Inspectoratului

într-un an de criză, dar şi în contextul mişcărilor sindicale din sistem, noul numit ne-a spus: „În primul rând vom declanşa inspecţii complexe (RODIS) privind controlul asigurării calităţii procesului de învăţământ, în fiecare unitate de învăţământ, alături de inspecţiile curente şi speciale ca şi cele de specialitate, tematice, axate pe calitatea managementului. Acest control al asigurării calităţii va privi sistemic unitatea de învăţământ, din punct de vedere al capacităţii instituţionale, eficacităţii educaţionale şi a managementului. Inspectoratul Şcolar nu va omite, pe lângă monitorizarea permanentă, nici planul pregătirii continue a tuturor cadrelor didactice din perspectivă psihopedagogică, metodică şi de specialitate”. Inspectorul general mai dădea asigurări că această evaluare de care amintea nu va omite exigenţa faţă de cunoştinţele, abilităţile, capacităţile şi competenţele fiecărui elev, pentru a se diminua tot mai mult slabele performanţe din ultimii ani, ale elevilor.

„Curriculum descentralizat va fi monitorizat în aşa fel încât să personalizeze nu numai unitatea de învăţământ ci mai ales posibilitatea ca fiecare elev să se întâlnească în şcolile giurgiuvene cu aptitudinea sa. Vreau să mai menţionez faptul că instituţia pe care o conduc va manifesta o toleranţă minimă, ca să nu-i spun „zero”, faţă de managementul defectuos al directorilor de şcoli şi totodată faţă de comportamentul nedidactic al unora dintre educatori.

Trebuie să devenim conştienţi că într-un an de criză doar un învăţământ de calitate poate să reprezinte o şansă reală pentru relansarea ţării şi implicit a învăţământului la nivelul municipiului şi judeţului nostru” a încheiat prof. Marin Tudor.

T. Florian