cimitir-340x255Pentru că în ultima perioadă s-au făcut tot felul de speculaţii pe seama taxelor ce trebuie plătite în cimitire şi pentru a nu mai lăsa ca zvonurile să lase loc de interpretări, am decis să vă oferim taxele ce trebuie plătite de către aparţinătorii locurilor de veci în municipiul Giurgiu. De aceea am apelat la şeful serviciului Cimitire din cadrul Societăţii Giurgiu Servicii Locale (G.S.L.), Mitică Sîrbu, care ne-a pus la dispoziţie lista tarifelor obligatorii prestate în cimitire, pe care giurgiuvenii trebuie să le achite:

– Concesionare 1 loc de înhumare pentru 7 ani – 54,00 lei

– Concesionare 1 loc înhumare pentru 40 de ani – 250,00 lei

– Întreţinere spaţii între morminte, iluminat şi pază (taxă lunară obligatorie) – 1,00 lei

– Eliberare acte – 10,00 lei

– Eliberare acte la urgenţă – 30,00 lei

Pentru serviciul de înhumare în pământ (un loc), cel de deshumare oseminte (un mormânt) şi de înhumare cavou (un loc) tariful este de 80,00 lei; pentru serviciul de deshumare cavou preţul este de 70,00 lei, iar pentru înhumarea în groapă zidită valoarea ajunge la 68,00 lei. Totodată, pentru serviciul de deshumare-înhumare în pământ, tariful este de 150,00 lei.

În continuare vă prezentăm şi lista documentelor necesare concesionării/transcrierii locurilor de înhumare. Precizăm că transcrierea se poate face numai pentru rudele de gradul 1 – soţ/soţie; fiu/fiică.

Cerere/referat de la cimitir; Copie carte de identitate solicitant/solicitanţi; Copie certificat de naştere solicitant/solicitanţi; Dovada plăţii locurilor (recipise, chitanţe, certificate de proprietate, certificate de concesionare);Copie certificat de moştenitor (dacă titularul locului este decedat);Copii certificate de deces ale celor înhumaţi în locurile solicitate (dacă titularul este decedat – copie certificat deces); Declaraţie de renunţare tip (dacă sunt moştenitori care doresc să renunţe în favoarea altui moştenitor), însoţită de copie a cărţii de identitate şi a certificatului de naştere.

Potrivit declaraţiei şefului serviciului Cimitire, Mitică Sîrbu, locurile de veci nu pot fi valorificate printr-un contract de vânzare-cumpărare între două persoane fizice, ci ele pot fi transmise până la rudele de gradul 4, conform prevederilor regulamentului de funcţionare (care poate fi consultat pe site-ul Primăriei).