Dispute aprige pentru concesionarea unui teren din centrul oraşului

Unul dintre punctele disputate cu ardoare în cadrul ultimei şedinţe ordinare de consiliu local a fost cel referitor la atribuirea, prin concesiune, a unei suprafeţe de 60 de metri pătraţi, situaţi în plin centru al oraşului, în parcul Vlad Ţepeş. La această dată, pe terenul cu pricina se află un panou publicitar, iar concesiunea urmează a fi făcută prin licitaţie publică. Referindu-se la terenul cu pricina, consilierul social-democrat Nicolae Barbu a afirmat, în cadrul şedinţei:

„S-au terminat cumva toate terenurile din Giurgiu, şi trebuie să concesionăm un teren din parc? Să atribuim 60 mp într-un parc, în plin centru al oraşului, pentru un panou publicitar, unei firme peneliste? De ce să concesionăm şi să nu închiriem, aşa cum a fost până acum?”. Discursul lui Nicolae Barbu nu a rămas fără ecou, cinci consilieri – toţi social-democraţi (Nicolae Barbu, Emil Vucă, Cristian Ştenghel, Liliana Sima, Lia Măcelaru) votând împotriva acestui proiect de hotărâre.

Chiriaşii din Căminul D mai pot sta în actualele locuinţe încă un an

Cu un an în urmă, tot prin hotărâre a consilierilor locali, a fost aprobată prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere încheiate cu persoanele care domiciliază în Căminul D, de pe şoseaua Sloboziei, pe o perioadă de un an. Perioada cu pricina urmează să expire pe data de 30 noiembrie, astfel că, în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului local, aleşii urbei au aprobat prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere cu o perioadă de un an.

În prezent, în Căminul D locuiesc 85 de familii, care, în majoritatea lor, au în întreţinere 3 – 4 copii şi care sunt într-o situaţie precară, neavând posibilităţi de a-şi asigura o altă locuinţă.

Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu va beneficia în continuare de sala de sport

În şedinţa ordinară din 31 august 2006, consilierii locali au aprobat transmiterea în administrare, pe o perioadă de doi ani, a clădirii sălii de sport şi a terenului de sport (cu iarbă sintetică) situate în incinta Stadionului „Marin Anastasovici” către Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu. Doi ani mai târziu, acelaşi for aproba prelungirea teremenului de folosinţă gratuită pentru o perioadă de încă doi ani, respectiv până la data de 30 octombrie 2010. Cu circa trei săptămâni înainte de expirarea termenului până la care se puteau folosi, în mod gratuit, de facilităţile acordate de sala de sport şi de terenul de sport, conducerea Clubului a înaintat o adresă către Consiliul local, prin care solicita o nouă prelungire a duratei de folosinţă gratuită pentru o perioadă tot de doi ani a sălii şi a terenului din cadrul Stadionului „Marin Anastasovici”. În unanimitate, aleşii locali au decis să prelungească această facilitate pentru micii sportivi giurgiuveni pentru încă doi ani.

Cadrele militare în rezervă se vor putea întâlni în continuare în aceleaşi condiţii

Cu patru ani în urmă, consilierii locali au transmis, în folosinţă gratuită, spaţiul cu suprafaţa de 272 mp, situat pe Bulevardul Bucureşti, nr. 57, Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere – Organizaţia Judeţeană Giurgiu. De atunci, în fiecare an, s-a prelungit valabilitatea protocolului de folosinţă gratuită, acelaşi lucru întâmplându-se şi în cadrul ultimei şedinţe ordinare a consiliului local.

Cimitirul „Sf. Haralambie” se extinde cu cinci mii de metri pătraţi

Ca urmare a faptului că locurile pentru înhumare în cele trei cimitire din municipiu (Smârda, Sf. Haralambie şi Sf. Gheorghe Nou) au fost repartizate în totalitate, conducerea serviciului Cimitire din cadrul SC Administraţia Domeniului Public şi Privat Giurgiu SA a solicitat consilierilor locali extinderea cimitirului „Sf. Haralambie”, situat pe şoseaua Sloboziei, cu aproximativ 5000 mp. Extinderea este o modalitate de rezolvare în regim de urgenţă a situaţiei, până la momentul înfiinţării unui nou cimitir. Terenul pe care se va extinde cimitirul din şoseaua Sloboziei este domeniu public al municipiului Giurgiu, şi, în prezent, este nefolosit şi ocupat parţial de traseele aeriene ale unor conducte de termoficare. Suprafaţa de cinci mii de metri pătraţi este constituită din două parcele şi un drum de acces dezafectat.

Municipiul are, acum, un statut

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002, privind statutul cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, care fac referire la cuprinsul datelor şi elementelor specifice cu rol de a individualiza unitatea administrativ-teritorială în raport cu alte unităţi similare, orice localitate trebuie să aibă un statut. Procesul de elaborare al „Statutului Municipiului Giurgiu” s-a bazat atât pe rezultatele documentării realizată de către aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Giurgiu, cât şi pe consultarea factorilor de decizie administrativă şi a instituţiilor publice de specialitate. Scopul procesului de documentare a fost, după cum afirmau realizatorii statutului, de a realiza o imagine corectă a structurii/unităţii administrativ-teritoriale similare, prin determinarea datelor şi elementelor specifice care o caracterizează.

Rolul „Statutului” este acela de a evidenţia identitatea, evoluţia şi potenţialul municipiului precum şi racordarea la valorile europene.

Informaţiile de interes public şi rezolvarea solicitărilor se obţin, de acum, de un gestionar

Lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, a condus la scăderea încrederii societăţii în forţa şi importanţa actelor normative. De asemenea, absenţa consultărilor face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru ce a determinat o accentuată instabilitate legislativă, neoferind siguranţa necesară cadrului legal existent. În aceste condiţii, pentru îndeplinirea în bune condiţii ale prevederilor legislaţiei în vigoare privind accesul liber la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională, precum şi pentru o bună colaborare în vederea îmbunătăţirii imaginii Primăriei Giurgiu a fost desemnată Mădălina Burcea, consilier al Direcţiei Administraţie Locală – compartimentul Informaţii de Interes Public. Printre atribuţiile sale se numără asigurarea accesului la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, răspunsul în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de zece zile sau în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, contribuie la întocmirea raportului anual privind accesul la informaţiile de interes public, care va fi adresat Primarului şi va fi făcut public.

Ajutoare financiare acordate de consilierii locali

Deşi este criză, aleşii urbei nu au rămas insensibili la nevoile cetăţenilor sau sportivilor giurgiuveni, care au nevoie de ajutor financiar din partea Primăriei. Astfel, în ultima şedinţă de Consiliu local, au aprobat trei ajutoare financiare, după cum urmează: 10.000 lei Clubului Sportiv „Dunărea” Giurgiu, pentru desfăşurarea activităţii echipelor de handbal, pe anul 2010; 1000 de euro, echivalent în lei, pentru Eugen Mustăţea, pentru plata datoriilor făcute în urma unei intervenţii chirurgicale urgente, diagnosticat fiind cu „traumatism vertebro-medular cervical pe fond de stenoză de canal cervical C5-C6 şi C6-C7, sindrom de compresiune medulară cu leziune neurologică incompletă”, operaţie fără de care ar fi riscat să rămână paralizat de la umeri în jos; 2000 de lei pentru Petre M. Bucur, pentru plata datoriilor făcute în urma intervenţiei chirurgicale, fiind diagnosticat cu „tumoră malignă peretele lateral al vezicii şi insuficienţă cardiacă cls III, stenoză aortică severă operat cu înlocuire valvulară aortică cu valva mecanică”.

D.C.