La nivelul judeţului Giurgiu se implementează proiectul „Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii”, contract POS DRU/110/5.2/G/88227, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa prioritară 5, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, de către SC INFO GRUP SRL în parteneriat cu AJOFM Giurgiu. Durata proiectului, ne spune Rodica Ciobanu, administratorul SC INFO GRUP SRL este de 24 luni şi are un buget total de 1.086.075 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a capitalului uman şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural. Dintre obiectivele specifice ale proiectului menţionăm: Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale şi facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural; Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale prin înfiinţarea unei reţele de dezvoltare a resurselor umane, stimularea iniţierii şi dezvoltării de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale şi accesarea fondurilor europene, conştientizarea conceptelor de dezvoltare durabilă, egalitatea de şanse etc. Principalele activităţi ale proiectului sunt: Organizarea, instruirea şi activarea reţelei de dezvoltare a resurselor umane, REDER; Consiliere profesională pentru participanţii la instruire în cadrul proiectului; Instruire în mediul rural; Campanii de promovare şi informare destinate dezvoltării durabile a zonelor rurale; management proiect etc. În urma implementării acestui proiect se anticipează a se obţine următoarele rezultate: 30 de persoane vor face parte din reţeaua de dezvoltare rurală REDER; 30 de persoane vor deveni membrii al reţelei, acestea vor fi instruite în informatică, antreprenoriat, fonduri europene, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi sănătate. Se va mai realiza: un website www.reder.ro; 430 de persoane vor participa la consiliere profesională; minim 14 persoane vor fi angajate în perioada proiectului; cel puţin 430 de persoane vor participa la instruire în competenţe informatice; se va iniţia o campanie de promovare în domeniul antreprenoriatului şi fondurilor europene şi un website www.constientizarerurala.ro, care a şi fost realizat. În cadrul proiectului Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii, a mai spus Rodica Ciobanu, au fost lansate miercuri, 26.09.2012, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată de către partenerul  AJOFM Giurgiu şi două pagini de internet, www.reder.ro şi www.constientizarerurala.ro. Website-ul www.reder.ro este destinat informării şi comunicării eficiente între membrii reţelei de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural REDER. Acest website are următoarele caracteristici: Descriere proiect, unde sunt prezentate obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele aşteptate şi priorităţile cărora li se adresează proiectului: egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, inovare şi tehnologia informaţiei, abordare interregională, îmbătrânire activă şi valoarea adăugată a proiectului. Ştiri- rubrică în care sunt prezentate principalele etape parcurse în implementarea proiectului; Membri- unde sunt prezentate numele membrilor reţelei REDER, localităţile unde îşi au domiciliul şi datele lor de contact: telefoane şi adrese de mail; Rezultate- se prezintă rezultatele atinse în implementarea proiectului până la data conferinţei de presă; Parteneri- sunt prezentaţi cei doi parteneri- solicitantul SC Info Grup şi partenerul AJOFM Giurgiu; Galerie foto- aici se găsesc fotografii de la cursurile organizate în cadrul proiectului; Contact- sunt prezentaţi reprezentanţii celor doi parteneri care sunt implicaţi în coordonarea proiectului; Modele de bună practică- pagină în care urmează a fi prezentate proiecte de succes implementate în comunităţile participante la activităţile proiectului; Grup de discuţii – destinat comunicării între echipa de proiect şi membrii reţelei de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, REDER; şi Ultimele noutăţi- în care sunt prezentate ultimele activităţi aflate în desfăşurare. Website-ul www.constientizarerurala.ro, precizează Rodica Ciobanu, este destinat realizării campaniilor de  informare şi promovare în comunităţile rurale din judeţul Giurgiu. Secţiunile website-ului sunt următoarele: Agricultura ecologică- în care sunt prezentate materiale informative referitoare la principiile agriculturii ecologice şi a modului în care acestea pot fi aplicate în mod practic; Antreprenoriat- unde sunt prezentate tipurile de afaceri ce sunt frecvent  deschise în mediul rural, Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială şi Societate Comercială, avantajele şi dezavantajele fiecăreia, un test de identificare a abilităţilor antreprenoriale, aspecte care trebuie luate în considerare la demararea unei afaceri, finanţarea afacerii; Consiliere profesională- în care sunt prezentate sfaturi pentru completarea unui CV, modul de realizare a unei scrisori de intenţie, modalităţi eficiente de prezentare la interviu, medierea electronică şi modul de utilizare a portalului www.jobgiurgiu.ro pentru medierea electronică pe piaţa muncii. Dezvoltare durabilă- unde sunt prezentate strategia Europa 2020, principiile dezvoltării durabile, conceptul de comportament durabil şi modul în care pot fi aplicate în practică principiile dezvoltării durabile; Egalitate de şanse- sunt prezentaţi termenii specifici, legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi european, instituţiile cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi un ghid de implementare a politicilor de egalitate de şanse; Sănătate- în care sunt prezentate principii de bază pentru o viaţă sănătoasă, atât în cadrul unor materiale cât şi a unor prezentări video; Descriere proiect- se prezintă obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele aşteptate şi priorităţile transversale cărora li se adresează proiectului, anume: egalitatea de şanse. dezvoltarea durabilă, inovare şi tehnologia informaţiei, abordare interregionala, îmbătrânire activă şi valoarea adăugată a proiectului. Sunt prezentaţi cei doi parteneri ai proiectului, solicitantul SC Info Grup şi partenerul AJOFM Giurgiu; Ştiri- aici sunt prezentate principalele etape parcurse în implementarea proiectului; Contact- secţiune în care sunt prezentaţi reprezentanţii celor doi parteneri implicaţi în coordonarea proiectului; la secţiunea Comunităţi durabile urmează a fi prezentate cele 28 de comunităţi care participă la implementarea proiectului; Forum – secţiune destinată comunicării între echipa de proiect,  membrii reţelei de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, REDER şi persoanelor interesate de problematica abordată în cadrul materialelor prezentate în website. Şi secţiunea Poze proiect- în care sunt prezentate fotografii de la cursurile organizate în cadrul proiectului. În cadrul acestui proiect, mai spune Rodica Ciobanu, urmează a fi distribuite pliante informative pe tematicile prezentate în cadrul website-ului persoanelor interesate.

Heliade CĂLIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here