Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) va implementa, în perioada următoare, un sistem care va simplifica procedura pentru proprietarii care doresc să îşi asigure locuinţele peste sumele minime prevăzute în legislaţia în vigoare, astfel încât să nu mai fie nevoie de încheierea a două poliţe de asigurare, una obligatorie şi una facultativă.  După cum se ştie, asigurarea locuinţelor prin două poliţe a fost impusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), cu începere de la 1 septembrie. Poliţa obligatorie acoperă trei riscuri de catastrofă naturală – cutremur, inundaţii şi alunecări de teren – pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul construcţiei. Proprietarii care deţin locuinţe cu valori de piaţă peste sumele minime asigurate prin poliţa PAD pot încheia asigurări facultative pentru sume asigurate şi riscuri suplimentare la orice asigurator autorizat să practice riscuri de catastrofă naturală, indiferent dacă acesta este sau nu acţionar al PAID. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a anunţat că societăţile de asigurări vor putea încheia, de la 1 septembrie, contracte facultative pentru locuinţe doar pentru sume asigurate mai mari decât cele acoperite prin poliţa obligatorie. Poliţele facultative încheiate anterior datei de 1 septembrie se vor derula fara nicio modificare până la expirarea acestora, ulterior, proprietarii aflaţi în astfel de situaţii vor trebui să îşi asigure locuinţele în primul rând pentru riscurile şi sumele asigurate prevăzute în Legea 260/2008 prin încheierea unei poliţe obligatorii.

JGR