60146355Direcția de Impozite și Taxe Locale aduce la cunoştinţa persoanelor fizice și juridice din municipiul Giurgiu că potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 471 din 17.12.2015 s-a aprobat anularea în cotă de 73,30% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, pentru contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

• achită integral obligațiile fiscale de plată principale, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, până la data de 31 martie 2016
• achită cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente calculate la momentul plății, până la data de 30 iunie 2016;
Contribuabilii care doresc sa beneficieze de prevederile acestei hotărâri sunt invitați la sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale, situat in Giurgiu, sos Alexandriei, nr. 7, Bl. G2, in vederea depunerii unei notificări (formular pus la dispoziție de institutie) și a stabilirii modului de lucru in acest sens, conform procedurii de anulare. (JGR)