exemplu  comunicatDirecţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFP- SPV) a organizat în perioada 19-20 noiembrie 2013, la Sinaia, reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (CM POSDRU).  Întâlnirea de la Sinaia s-a bucurat de participarea doamnei Ministru MMFPSPV Mariana CÂMPEANU, a domnului Secretar de Stat MMFPSPV Sorin Dumitru ŞTEFONI, a domnului Secretar de Stat MFE Gabriel Călin ONACA şi a reprezentanţilor Comisiei Europene.

În discursul de deschidere doamna ministru Mariana CÂMPEANU a prezentat atât stadiul implementării Fondului Social European în România pentru actuala perioadă de programare cât şi obiectivele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru următoarea perioadă de programare 2014- 2020.   Totodată domnia sa a subliniat faptul că MMFPSPV acordă o atenţie deosebită reinserţiei tinerilor pe piaţa muncii. În acest sens, începând cu această lună,  Ministerul Muncii implementează, în parteneriat, două proiecte pilot privind Garanţia pentru Tineri, proiecte ce se adresează unui număr de 5000 de tineri.

La rândul său, domnul Secretar de Stat MMFPSPV Sorin Dumitru ŞTEFONI, a prezentat progresele făcute în implementarea POSDRU în perioada iunie-noiembrie 2013. Astfel, în decursul celor şase luni s-au semnat 53 de contracte de finanţare, numărul total al acestora fiind în prezent de 2.509. Valoarea totală aproximativă a contractelor este de 15,3 miliarde lei, din care 12,6 miliarde lei este contribuţia FSE (81,89% din alocarea UE 2007-2013).

În acest moment rata de absorbţie pentru POSDRU este de 26,99%, cu o creştere de 10,71% faţă de luna iunie 2013 şi de aproximativ 20% faţă de perioada similară a anului trecut.

În perioada iunie-august 2013 au fost lansate 43 de Cereri de Propuneri de Proiecte, în cadrul cărora s-au înregistrat 4.534 de aplicaţii, care la această oră se află în diverse stadii de verificare. În perioada noiembrie-decembrie 2013 urmează să fie lansate alte 10 noi Cereri de Propuneri de Proiecte în Domeniul Major de Intervenţie 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale şi Domeniul Major de Intervenţie şi 6.4 – Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii, pentru care s-a prevăzut o alocare financiară de aproximativ 237,000,000 Euro.

Rolul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  2007-2013,  este acela de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării POSDRU, prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006). Acesta asigură conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională şi supraveghează realizarea obiectivelor POSDRU printr-o utilizare raţională a resurselor alocate.

 

ROMEDIA