dreamstimem183156111366148072-1394800972COMUNICAT DE PRESĂ – Eveniment regional de informare – Giurgiu

(POSDRU/125/5.1/S/135 301)

Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor”

Cod contract: POSDRU/125/5.1/S/135 301

 Marți, 25 august, ora 11.00, în cadrul sediului Casei Armatei din Giurgiu va avea loc Evenimentul regional de informare, cu tiltul „Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor”, POSDRU/125/5.1/S/135301, organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, SC Acacia Consultanţă & Project Management SRL, Economic&Business Research Center SRL.

E-cariera Ta este un program integrat pentru intervenții active de ocupare care oferă cursuri gratuite acreditate pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă.

În cadrul evenimentului veți primi informații despre serviciile de Consiliere, orientare, formare profesională, mediere și integrare pe piața muncii și cursurile gratuite din cadrul proiectului dedicate atât absolvenților de studii superioare, cât și absolvenților de studii medii și nu în ultimul rând despre noua campanie și regulamentul acesteia „Fii mentorul prietenului tău!”, campanie nou implementată ce vine cu o mulțime de premii surpriză organizate special pentru grupul țintă al proiectului.

Evenimentul vizează atragerea de grup ţintă eligibil în cadrul programului, atât prin serviciile și cursurile gratuite oferite cât și prin implementarea campaniei de recompensare a membrilor care își asumă rolul de ”mentori” în raport cu prieteni/ cunoștințe, care sunt șomeri sau se află în căutarea unui loc de muncă. Informatii suplimentare pe www.e-carierata.ro si pagina de facebook www.facebook.com/Ecarierata

 Persoana de contact:

Larisa Degan – Expert informare si publicitate

Sc.Acacia Consultanta & Project Management Srl

Telefon: 0741.231.176, e-mail: larisa.degan@infosomer.ro