sgo-3310
Printr-un comunicat remis la redacție,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu reaminteşte deţinătorilor de construcţii şi amenajări în care se vor desfăşura evenimente cu public numeros, următoarele:

– obiectivele care deţin autorizaţie de securitate la incendiu au obligaţia respectării tuturor măsurilor de securitate la incendiu menţionate în aceasta, în special respectarea numărului maxim de utilizatori menţionaţi.

– obiectivele care nu se încadrează în prevederile H.G. 1739/2006 modificată şi completată cu H.G. 19/2014 (au mai puţin de 200 mp şi nu sunt săli aglomerate) au obligaţia să nu depăşească numărul maxim de utilizatori faţă de valoarea de referinţă (4 mp/utilizator) cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.

Nerespectarea prevederilor legale se sancţionează potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare, iar în situaţia în care se constată orice încălcare a prevederilor H.G. nr. 915/2015 ,,privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi,, pe lângă sancţiunea contravenţională cu amendă în cuantum de până la 100.000 lei, se va dispune pe loc evacuarea utilizatorilor şi aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor precum si sigilarea căilor de acces.

În zilele de Crăciun şi Revelion întreg efectivul Inspecţiei de prevenire a incendiilor împreună cu ofiţeri de la structurile de intervenţie vor verifica toate localurile din municipiul Giugiu şi din judeţ inclusiv în nopţile de Crăciun şi Revelion pentru a asigura deplina siguranţă şi respectarea legalităţii cu privire la organizarea acestor evenimente.