calugareni-liceuDupă cum ne relata unul dintre corespondenții noștri din teritoriu, în ata de 28 noiembrie, la prânz elevii Liceului Tehnologic din Călugăreni alături de un număr important de părinți ai acestora, cât și profesorii acestei unități de învățământ au  manifestat împotriva deciziei Inspectoratului Școlar de a  comasa această unitate de învățământ cu clasele școlii  elementare din localitate.

Cei prezenți la acest protest  au întocmit  chiar și o listă de semnături pe care doreau  să o înainteze   Inspectoratului Școlar județean Giurgiu, cu solicitarea de a se renunța la această decizie.

De precizat că  o astfel de intenție mai fusese avansată, în anii anteriori din cauza rezultatelor proaste la învățătură ale elevilor din  Liceul Tehnologic Mihai Viteazu- Călugăreni , a promovabilității reduse la examenele de bacalaureat din ultimii ani și a numărului tot mai redus de elevi prezenți la cursuri, pe fondul unui absenteism  tot mai accentuat.

Cadrele didactice, elevii cât și părinții acestora susțin însă că s-ar putea găsi totuși o cu totul  altă rezolvare,  dar în niciun caz cea de transferare a elevilor în cadrul școlii gimnaziale  din  satul  Călugăreni și că de fapt în spatele acestui demers se ascund alte interese…Ei considerau totodată  că acest demers este o crimă la adresa școlilor profesionale.

Între timp jurnaliștii publicației noastre au stat de vorbă cu reprezentantul cu mass media al  Inspectoratului Județean Școlar Giurgiu, profesor Georgeta Stănescu , ce prin răspunsul pe care ni l-a oferit, părea că este total străină de ce s-a întâmplat în data de 28 noiembrie la Liceul tehnologic Călugăreni.

La acest moment nu există nicio decizie a IȘJ Giurgiu pentru comasarea unităţilor şcolare, oricare ar fi acestea – ne declara prof. Stănescu . Legea 1/2011 precizează ca rețeaua școlară (adică unităţile şcolare care funcţionează cu personalitate juridică) este stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local al unității administrativ teritoriale de care aparține unitatea școlară respectivă, în cazul acesta, Consiliul Local al comunei Călugăreni (art. 61, alin.  (2) „Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare”). Tot Legea 1/2011 precizează că o unitate școlară poate funcționa cu personalitate juridică doar dacă are minimum  300 de elevi.

            Spre surprinderea noastră cât și a celor prezenți la protestul  elevilor și profesorilor din Călugăreni, prof. Georgeta Stănescu a mai spus: Nu a avut loc nicio pichetare a orelor de curs de către elevi, părinţi sau  profesorii de la  Liceul din Călugăreni şi nu există iniţiativa de a întocmi o listă cu semnături pe care aceștia doresc să o înainteze la IȘJ Giurgiu (??!)

(Jurnal)