Chiar dacă a fost un an de profundă criză economică, activităţile Primăriei Călugăreni nu s-au oprit în 2010. Astfel, potrivit primarului Marin Voinea, cu sprijinul cetăţenilor comunei, salariaţilor Primăriei şi a unor firme cu capital privat de pe raza localităţii, s-a reuşiut concretizarea mai multor planuri. „Este vorba despre salubrizarea comunei, şi aici mă refer la toate satele componente (Uzunu, Brăniştari, Hulubeşti şi Crucea de Piatră), prin închiderea gropilor de gunoi şi încheierea contractului de salubrizare cu o firmă de specialitate ce colectează săpătămânal resturile menajere, pe care le transportă, apoi, la groapa de gunoi din Capitală. Apoi, aş aminti reabilitarea Dispensarului uman din Brăniştari, a Căminului cultural din Hulubeşti şi a Muzeului din Călugăreni, dar şi amenajarea parcului din Călugăreni şi a unui teren de sport în Hulubeşti, precum şi amenajarea unui părculeţ şi a unui teren de sport în Uzunu, cu finalizare în 2011. Am reuşit, de asemenea, iniţierea unor proiecte din bugetul local, prin concesionarea unor imobile din domeniul privat al comunei, pentru asfaltarea şi pietruirea mai multor străzi din comună. Astfel, din fondurile disponibile, s-a reuşit asfaltarea a câte un kilometru de stradă în fiecare sat, prioritare fiind străzile ce fac legătura cu unele instituţii locale, cum ar fi biserica, şcolile sau cimitirele. Tot în anul 2010, am reuşit dublarea posturilor electrice pentru iluminatul public al comunei, astfel ca oamenii din Călugăreni să beneficieze de un iluminat public corespunzător. De asemenea, s-au împrejmuit toate terenurile virane ce aparţin domeniului public al comunei, cărora li s-a dat şi o destinaţie, prin închiriere sau concesionare (înfiinţare de parcuri, terenuri de sport etc). O prioritate pentru noi a fost, în 2010, aplicarea Legii 18, domeniu în care cetăţenii comunei au fost puşi în posesie cu 117 ha teren, întocmindu-se 52 de procese verbale de punere în posesie şi alte 87 de astfel de procese verbale pentru 49 de hectare de teren forestier, în vederea eliberării titlurilor de proprietate. Nici şcolile nu au fost uitate, toate fiind reabilitate şi igienizate; şi tot pentru copii, s-au dat în folosinţă parcuri în curtea şcolilor din toate satele comunei”, ne-a declarat primarul Marin Voinea. Realizările Primăriei din Călugăreni nu se opresc, însă, aici; astfel,  au continuat demersurile pentru urgentarea asfaltării DJ 416 Brăniştari-Călugăreni şi DJ 603 Uzunu-Stoeneşti. În altă ordine de idei, în 2010, cu sprijinul preşedintelui Agrostar, Gheorghe Ştefan, la Călugăreni au fost iniaţiati 82 de cursanţi în diferite specializări, cu finanţări din fonduri europene. „Pentru anul ce a început, avem, de asemenea, o multitudine de proiecte; astfel, dorim ca, pe o suprafaţă de luciuri de apă şi terenuri neproductive existentă în proprietatea Consiliului local, ne propunem să amenajăm bazine piscicole, beneficiile revenind potenţialului economic al localităţii; vrem să continuăm modernizarea şcolilor, străzilor, reţelelor electrice de iluminat public, dar şi să investim în unele studii de fezabilitate şi proiecte pentru dezvoltarea comunei şi crearea de locuri de muncă. Ca primar al Călugăreniului, dar mai ales ca om născut şi crescut aici, pot spune, fără falsă modestie, că mă mândresc cu ce am realizat până acum şi, pentru aceasta, le mulţumesc tutuor concetăţenilor mei. Nu aş fi reuşit nimic fără sprijinul acestora! De aceea, îi aştept alături de noi, colectivul Primăriei, şi în acest an, pentru că problemele lor şi problemele mele, ca primar, iar rezultatele echipei pe care o conduc sunt, practic, rezultatele tuturor locuitorilor acestei comune”, a încheiat primarul Marin Voinea.

JGR