DSCF0632

FOTO: Primarul comunei Prundu , alături de soția sa…

Continuăm în această ediție cu alte cifre năucitoare din Raportul Curții de Conturi Giurgiu, privind activitatea Unității Administrativ teritoriale a comunei Prundu, pe anul bugetar 2014, comună gestionată de primarul Cătălin Corbea, care esteee!

Cu privire la modul de realizare a veniturilor cuvenite bugetului local al comunei Prundu, inclusiv cele realizate din derularea contractelor de concesiune și de închiriere, Raportul a constatat o serie de abateri constând în fundamentarea veniturilor  în anul 2014, pe baza unor surse nereale,  urmare a necunoașterii, neevaluării și neefectuării iventarierii anuale.

 SRL-uri fără număr…

Cu privire la contractele încheiate între UATC- Prundu,  reprezentată de primarul Corbea Cătălin  și  SC Prest Agro Total SRL, reprezentată, evident,  de către soția  primarului, d-na Corbea Mariana, precum și alte contracte asupra cărora există suspiciunea că aparțin tot unor membri  ai  familiei primarului Comunei Prundu  s-a solicitat conducerii UATC Prundu  ( cu adresa înregistrată sub nr . 6641/07.10.2015 ) prezentarea de documente referitoare la  contractele încheiate între UATC Prundu și următoarele firme:  SC Total Agro SRL,  SC Agripest SRL, SC Suineta SRL, SC Intermotocros SRL,  SC Suin Eco Ferma SRL, SC Legume Muntenia SRL,  SC Sabina Agri SRL, SC Cat Media Show SRL, SC Transchen Wide SRL, SC  Mondotex Total SRL, SC  Agrostar Transport SRL,  SC Virgil Construct SRL, SC Mac Prest Construct SRL, , SC Agroexpert Total SRL,  SC Cat Speed Motors SRL,  CBI Plus SRL, CBI Europrest SRL, Asociația Social Culturală de sprijin a comunității Prundu. Din înșiruirea de societăți de mai sus credem că ați înțeles ce IQ avea familia Corbea de reușea să gestioneze o droaie de SRL-uri de toate mărimile ce desfășurau activități multiple, de te doare capul…

Legea sunt EU!

Deși solicitarea Curții de Conturi  a fost foarte clară, ei bine primarul  comunei,  a dorit să demonstreze că el este Alpha și Omega , refuzând  să răspundă acestei cereri . Și, după cum reiese și din raportul Curții de Conturi, până la finalizarea  controlului,  Cătălin Corbea  nu a binevoit să ofere  informații instituțiilor statului aflate în control. Pe om l-a durut în bașcă de pretențiile oamenilor Legii.  Că doar  la el în comună Legea e EL! Nu știm dacă și Parchetul va fi însă la fel de îngăduitoare, și de timorată în fața primarului din Prundu , deși în multe cazuri , la Giurgiu , s-a oferit  destul de multă clemență multora dintre  politicienii  anchetați. Suntem convinși însă că în actualul context social , organele de cercetare  din municipiu   vor lucre în tandem cu colegii lor , procurorii   DNA din  București, anchetând acest caz  în mod transparent și eficient.

După DNA se pregătește ANI …

Tot în conținutul raportului se mai menționează că datele solicitate au fost transmise Oficiului Registrului Comerțului și pe baza acestora vor fi remise și Agenției Naționale de Integritate, în vederea efectuării verificărilor.

Din raport mai reiese și faptul că din plictiseală probabil, nota redacției, șeriful comunei nu a înregistrat în evidența contabilă mijloace fixe în sumă totală de 1. 994.575,96 lei. Aceste mijloace fixe erau primite prin transfer de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Mijloacele fixe  constând în diferite utilaje (  buldoescavator, cisterne, remorci, etc)

Raportul constată și faptul că din închirierea utilajelor  nu au fost realizate venituri deși oamenii spun că ele au fost date spre folosință diverselor cunoștințe ale primarului. Tot conform Raportului , Primăria Prundu deține mijloace fixe de natura bunurilor mobile care nu sunt înregistrate în evidența contabilă, bunuri preluate din altă parte (tractor, autospecială, remorci motostivuitor microbuze etc).

Raportul mai  constată că încasarea veniturilor proprii nu sunt calculate corect  și ca de altfel nici plățile de întârziere datorate de unii dintre contribuabili nu sunt încasate, ceea ce evident  a nascut  tot felul de  speculații, cetățenii vorbind despre avantajele create de Corbea susținătorilor  acestuia,  o masa de vot compact  ce îi va asigura permanent  votul necesar  în alegeri.

 Salariați incompetenți și certificate false

Cu privire la controlul  privind încasarea veniturilor cuvenite bugetului local,  Curtea de  Conturi a constatat faptul că au existat abateri constând în necalcularea, nefacturarea și neînregistrarea în evidența contabilă în vederea încasării a sumei de 194.333,34 lei reprezentând redevența și chiria datorată  în baza contractelor încheiate între  diverse persoane fizice și juridice și UATC Prundu.

Un alt aspect care spune multe despre competența unor angajați, este faptul că salariații  Primăriei  ( din motive ce vor constitui , cu siguranță, tema unor alte anchete penale), au emis certificate fiscale unor persoane fizice și juridice, denaturând adevărul , în concret realizând  falsuri.  Aceștia  au  menționat  într-o serie de certificate că persoanele fizice/juridice nu  figurează cu debite, deși realitatea constatată de organele de control  contrazice flagrant cele  menționate de angajați.

Vă oferim doar câteva exemple, limitându-ne la  a reda doar  inițialele numelor și prenumelor  unora dintre beneficiarii acestor documente false, lista persoanelor „servite” fiind foarte mare:

Cetățeanul D . F. – a solicitat un astfel de certificat pentru   ajutorul social, deși avea un debit de1.039 lei,  angajații primăriei au eliberat documentul menționând că nu figurează  cu nici un  debit.,

 Un alt cetățean al comunei, T.G.  a solicitat certificatul pentru radiere auto beneficiind de acelaș  tratament, în condițiile în care în realitate  înregistra datorii.  Iar un altul a solicitat un certificat fiscal pentru Enel, datoria lui era de 3.505, 42 lei, această sumă nu a contat, iar angajatul Primăriei i-a eliberat documentul cu mențiunea că nu figurează cu debite. Procedeul se repetă și pentru  alți  locuitori P.N,  T. F,  P..E. ș.a.m.d.

 Soția primarului, principala beneficiară a unor  ”falsuri”

Aceste certificate fiscale în care erau consemnate informații false de către angajații Primăriei Prundu ,erau folosite de locuitorii comunei în diverse scopuri ( Pentru Judecătorie în anumite dosare, pentru obținerea de ajutoare sociale etc. ), ulterior  fiind prezentate unor  Birouri Notariale sau pentru  accesarea unor proiecte cum este cazul lui T. F pentru  Proiect măsura 112., T.M pentru  APDRP,  având ca scop același lucru:  Proiect măsura 313.

Însă ( nu-i așa!), de aceste privilegii  trebuiau să beneficieze în primul rând  membrii familiei primarului. Prin urmare d-nei Corbea Mariana, soția primarului,  i s-au  eliberat nici mai mult nici mai puțin decât șase certificate fiscale! (sub numerele de înregistrare: 1154, 1155,  1156, 1157, 1158 și 1159). Certificate de atestare fiscală ce nu s-au regăsit  în evidențele din cadrul compartimentului impozite  și taxe al Primăriei.

Consilieri locali scutiți de penalități în schimbul loialității

Nu am putea încheia fără a ilustra modul în care primarul  respective Primăria își demonstra generozitatea față de fanii declarați din comună . Exemplu concludent  în acest sens, relevat de către organele de anchetă , este cel privind legalitatea închirierii stației auto de către consilierul local Ticu Marin. Imobil în suprafață de 24 mp, înscris în lista de inventar la poziția nr. 23, pentru care Primăria omisese (culmea!) să calculeze penalități de întârziere pentru neplata chiriei , aceasta fiind calculată chiar în timpul controlului!? Iată cum un consilier local ce îi ține isonul primului edil , este scutit de plata chiriei sau de penalitățile generate de neplata chiriei!

Este vorba despre neîncasarea în termen legal de prescriere  a sumei de  37.872, 95 lei ,  reprezentând impozite și taxe și totodată necalcularea, nefacturarea și neînregistrarea în evidența contabilă a sumei de 18. 974, 43 lei!

Raportul precizează că de același tratament preferențial au beneficiat și o serie de persoane  juridice.

Prin urmare  fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Prundu pe anul 2014 s-a făcut pe baza unor surse nereale, urmare a necunoașterii, neevaluării și neefectuării inventarierii anuale a materiei impozitabile.

 Povestea continuă…

Ar fi nevoie de câteva pagini de ziar pentru a relata  întregul conținut al acestui Raport al Curții de Conturi.  De aceea ne-am rezumat  deocamdată doar să spicuim din capitolele conținute în cadrul acestuia, pentru a putea înțelege cum în România, niște Neica Nimeni, ajunși primari  datorită voinței consătenilor  și nu neapărat meritelor  lor  deosebite, ajung să acumuleze averi uriașe , ce cred ei le dă siguranța de a se crede  mai presus de Lege! Și cum devotamentul unora dintre alegători față de aleși este direct proporțional cu favorurile  de care  beneficiază  de la aceștia , unii au consimțit să facă parte , după cum am văzut din rândurile de mai sus , din haita  de aplaudaci,  chiar și cu prețul sfidării legii. Un fel de Câine până la moarte!

Iată demonstrația clară că Primăria Prundu nu mai este de multă vreme o instituție de stat, ci  feuda  unui singur  individ și a familiei acestuia, un teritoriu condus după legile proprii ale primarului Cătălin Corbea, ce își susține funcția prin relații clientelare, fardate printr-o falsă bună credință . Promitem să revenim cât de curând oferindu-vă o serie de alte dezvăluiri privind abuzurile și neregulile din activitatea primarului comunei Prundu!

(Florian TINCU)