În data de 23 decembrie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 374 (din 19 decembrie 2013),  privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Deci deținuții nu vor mai putea utiliza telefoanele mobile în incinta închisorilor.
Ceea ce fusesem avertizați în toamna anului trecut s-a întâmplat la finele lunii decembrie. Conform noii legi sistemele de bruiaj instalate în apropierea Penitenciarelor va împiedica pe oricine să folosească acest obiect . Conform Art. 7 din actul normativ susmenționat , „prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unităţile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor. Stabilirea unităţilor penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităţilor pe linia siguranţei deţinerii, ţinându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanţă descoperite, amplasarea geografică şi arhitectura unităţii de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deţinute şi regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video şi control acces”.
Aparatele de bruiaj denumite și jammere ( din englez. ”to jam”=a bruia),sunt supuse unor norme specifice la nivel european, fiind necesară o lege pentru a permite ANP să folosească această tehnică, care de altfel, va genera și costuri pe măsură, costuri care vor fi suportate de ANP și Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM):
ART. 6
(1) În vederea achiziţionării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată şi neutilizată până la închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi va fi folosită cu aceeaşi desti