*Află ce îl nemulțumește pe liderul județului și ce proiecte de hotărâri au fost aprobate la ultima ședință ordinară

În sala de ședințe a Consiliului județean Giurgiu consilierii s-au întrunit, joi, 31 octombrie într-o ședință publică ordinară pentru a aproba mai multe proiecte de hotărâri cu implicații majore pentru destinul județului. După foarte multă vreme fricțiunile dintre consilieri au încetat, de data aceasta, ei fiind de acord în unanimitate cu expunerile de motive prezentate de președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, și ca atare toate proiectele de hotărâri au trecut cu bine examenul voturilor. Printre altele, consilierii județeani au aprobat Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului pe 2013. Bugetul s-a suplimentat cu 731.000 lei, din care s-a aprobat alocarea sumei de 95.000 lei pentru achiziționarea unei Centrale termice la Centrul Bolintin și 100.000 de lei pentru achiziții necesare asigurării bazei materiale necesare implementării unui proiect pentru Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Consilierii județeni au fost de acord și cu proiectele de hotărâri ce priveau aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al CJ – la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Așa cum preciza președintele CJ, Vasile Mustățea, este vorba de aprobarea promovării în grad profesional sau în gradația sporului de vechime pentru unii salariați, aceștia având și acordul favorabil al sindicatului. Pentru că între timp unele persoane au absolvit studii superioare, preciza Vasile Mustățea, și legea prevede promovarea lor automată, a fost necesar să se aprobe Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcțiuni ale aparatului de specialitate al CJ. Consilierii județeni au fost de acord cu propunerea președintelui Vasile Mustățea privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță a unor spații de 482,10 mp și a unui teren de 211,5 mp din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și a unor spații de 16,10 mp din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, aflate în domeniul public al județului. Pentru buna desfășurare a activității Centrului Bolintin Vale al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură consilierii județeni au votat favorabil propunerea președintelui CJ privind atribuirea în folosință gratuită a unui imobil situat în orașul Bolintin Vale. Sindicatul „Pentru Dreptate și Echilibru Social” al funcționarilor CJ a primit și el în folosință gratuită mai multe spații de 2mp, spații situate în incinta unor imobile aflate în domeniul public și privat al județului unde, așa cum a menționat în intervenția sa președintele sindicatului Florian Dinu, se vor monta automate de cafea, ceai, apă plată și minerală, dulciuri etc. În urma funcționării acestor automate sindicatul urmând să-și întregească veniturile necesare funcționării.

 

Voi cere modificarea legii incompatibilității…

 

Consilierii județeni au aprobat în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre privind asocierea județului în parteneriatul public – privat în vederea constituirii Asociației Grupul de Acțiune Locală „Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei”. Aici, a precizat președintele Vasile Mustățea, ”Suntem asociați într-un proiect de 6 milioane de euro, cu fonduri nerambursabile primite de la UE. Întrucât consilierul județean, care reprezenta interesele instuției în această asociație, vicepreședintele Cristian Marciu, și-a dat demisia, pentru a nu fi considerat de la cei de la ANI ca fiind incompatibil, propun să fie înlocuit cu Daniela Peicea care s-a ocupat de proiectul respectiv. Sunt nedumerit de modul cum aplică Legea incompatibilității cei de la ANI, deoarece un ales este repartizat de CJ să-i reprezinte interesele. Dacă nu respect Hotărârea CJ de a repartiza un reprezentant sunt acuzat de abuz în serviciu, dacă se duc cei de la ANI în control la această asociație îl găsesc pe domnul Marciu incompatibil! Cred că legea trebuie modificată, și voi cere prin parlamentarii județului acest lucru. Se pare că Legea incompatibilității trebuie reglementată printr-o decizie care să evite asemenea situații, cum a fost și în cazul primarului de la Ulmi”. Supus la vot proiectul respectiv a fost aprobat în unanimitate. Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate și cele două proiecte de hotărâri care priveau modificarea Contractului de muncă al doamnei Stănoescu Elisabeta Daniela, director al Centrului de Asistență Medico – Socială Mogoșești, întrucât și-a dat unilateral demisia din funcția de director. „Find singurul medic din acest centru, a precizat președintele CJ, Vasile Mustățea, am rugato pe doamna doctor să îndeplinească în continuare temporar această funcție până când Consiliul Județean va organiza, conform legii, un concurs pentru ocuparea funcției de director, și a acceptat rugămintea mea”.

Heliade CĂLIN