Conform actelor normative în vigoare, privind accesul la o locuinţă, anual, consilierii locali au obligaţia de a stabili, în condiţiile legii, ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor, în baza criteriilor stabilite, tot anual, de către aceştia. Prin termenul de „locuinţă socială” se înţelege, conform legii, locuinţa atribuită cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea uneia în condiţiile pieţei (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin anterior datei la care se analizează cererea). „Apariţia şi aplicarea Legii 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriaşi”, ne preciza, de curând, Cristian Trăistaru, şeful Biroului Cadastru şi Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu. Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situaţia creată prin restituirea imobilelor foştilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Printre cei îndreptăţiţi să primească una dintre cele 40 de locuinţe sociale se numără persoanele sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta până în 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II şi persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, urmaşii eroilor martiri sau persoanele persecutate din motive politice. Pentru cele 40 de locuinţe sociale – două scări a câte 20 de apartamente – situate în zona Istru sunt înregistrate, până la această dată, peste 2500 de cereri.

Oana CĂLIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here