SAM_0503 Fundaţia Estuar, împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change şi RD Global Project Consulting ne informează asupra rezultatelor proiectului POSDRU/138/5.2/G/135226 „Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din regiunea Sud Muntenia”.

Proiectul desfăşurat în perioada 27 martie 2014 – 27 septembrie 2015 în comunele şi satele din Judeţul Giurgiu şi-a propus îmbunatăţirea calităţii resurselor umane din zone rurale a regiunii Sud Muntenia, în vederea creşterii accesului la ocupare în domenii non agricole pentru 432 persoane din satele şi comunele judeţului Giurgiu.

În cadrul acestui proiect:

  • 350 de persoane din satele şi comunele din Judeţul Giurgiu au participat la programe de instruire;
  • 40 de persoane din mediul rural au fost angajate cu contract de muncă;
  • 10 firme noi au fost înfiinţate;
  • 10 beneficiari ai proiectului au primit câte un premiu de 9000 lei, cu taxe incluse;

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat totodată accesul la cursuri adaptate nevoilor de formare pe piaţa muncii, astfel încât, persoanele cuprinse în programele să deţină atât abilitaţi relevante pentru piaţa muncii sau pentru propria afacere, dar şi să investească în dezvoltarea comunităţii.

Mai mult, în cadrul proiectului s-a derulat concursul cu premii “Creștem afaceri pentru sate mai bogate – premii pentru cele mai competitive planuri de afaceri”. 10 beneficiari ai proiectului care au urmat cursurile de Competenţe antreprenoriale au primit câte un premiu de 9000 de lei pentru a-şi deschide propria afacere. Astfel, au fost înfiinţate 10 firme noi în Judeţul Giurgiu, care au creat 16 locuri noi de muncă.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: (+40) 31 432 84 19 sau la email office@4change.ro, persoană de contact Roxana Constantinescu, Asistent de comunicare.