Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu (AJOFM) ne informeză că la sfârşitul lunii decembrie 2013, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu a fost de 6,10 %, mai mică cu 0.25 pp. decât cea din luna noiembrie a anului 2013.Numărul total de şomeri înregistraţi în luna decembrie a fost de 5.822 persoane, din care: 2.027 au fost şomeri indemnizaţi şi 3.795 au fost şomeri neindemnizaţi. Si în această lună se menţine proporţia dintre numărul şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi, astfel ponderea şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi are valori peste 50%.Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Adriana Iorga ne spunea că ,,Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna decembrie 2013 , comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut de la 7,03% în luna noiembrie la 6,81%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 5,65% în luna noiembrie la 5,37%”. Numărul şomerilor femei la data de 31 decembrie 2013 a fost de 2.536 persoane.În ceea ce priveşte distribuţia teritorială, în luna decembrie 2013, din numărul total de 5.822 şomeri înregistraţi, 1.501 persoane provin din mediul urban, reprezentând 25.78%, iar 4.321 persoane provin din mediul rural, ceea ce a reprezentat 74,22%.Din punct de vedere al nivelului de pregătire, situaţia la 31.12.2013 atestă o proporţie de 70% a persoanelor cu nivel redus de pregătire în totalul şomerilor înregistraţi. La polul opus se află absolvenţii de studii superioare care au o pondere de aproximativ 3% din stoc.

Din aceste cifre rezultă și profilul educaţional al clienţilor agenţiei, astfel că, în majoritate, cei care au nevoie de serviciile JOFM , sunt persoane cu nivel redus de pregătire. Persoanele cu nivel de educaţie şi pregătire ridicat apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi capacitatea de ocupabilitate fiind mai mare în acest caz. Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă al şomerilor înregistraţi, în luna aceasta, grupa de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri este cea sub 25 de ani (25.80%). Majoritatea persoanelor care se regăsesc în această grupă este formată din absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ promoţia 2013, urmată de persoanele cu vârsta peste 50 de ani (reprezentând 24.83% din totalul şomerilor), şi persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 49 ani (23,63%). Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, grupele în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân a persoanelor cu vârste de 30-39 de ani (21.08%) şi 40-49 de ani (26.30%). Ambele grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri pe toată perioada anului 2013, fiind urmate de grupa de vârstă sub 25 de ani (19.56%). În ceea ce priveşte grupa de vârstă sub 25 ani, în fiecare an aceasta nu înregistrează variaţii semnificative, până în luna iulie când au loc examenele de absolvire. În această grupă se regăseşte cvasitotalitatea absolvenţilor instituţiilor de învătământ, iar fluctuaţia numărului persoanelor înregistrate exprimă specificul acestei grupe care constă într-o anumită ciclicitate. Mai trebuie precizat că în cursul lunii decembrie 2013, un număr de 246 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate deAJOFM Giurgiu, din care 192 şomeri s-au angajat pe durata nedeterminată.

Mara Mardare