De ceva timp, în municipiu circulă zvonul că Direcţia de Impozite ţi Taxe Giurgiu ar putea ceda o parte a personalului său Direcţiei judeţene de Finanţe. Adresându-ne directoarei DJF Giurgiu, Virginia Velican,  dumneaei ne-a declarat că există intenţia  de reformare a sistemului de impozitare la nivelul judeţului Giurgiu.

“La solicitarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) , DJF Giurgiu a fost solicitat de a furniza informaţii privitoare la administrarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv numărul total al clădirilor impozabile, numărul clădirilor la domiciliu, numărul de clădiri în proprietatea contribuabililor etc.,  la nivelul judeţului Giurgiu.”  Solicitarea – după cum ne mai declara directoarea Direcţiei de Finanţe Giurgiu – era făcută ca urmare a unei analize privind intenţia “de reformare a sistemului de impozitare a proprietăţii “ – ceea ce va conduce cu siguranţă la un transfer de personal din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite către DJF, în vederea asigurării unui serviciu capabil să susţină noile activităţi. Directoarea Velican ne spunea că deşi din adresa primită din partea Ministerului se poate înţelege o grabă privind trecerea cât mai repede la aplicarea acestui proces, alegerile electorale ar putea întârzia însă preluarea unui anumit număr din personalul sistemului, asigurându-ne totodată că la momentul potrivit va informa publicul cu privire la acest aspect.

Florian Tincu