Liderii elevilor din întreaga țară s-au reunit în perioada 12-14 decembrie 2014, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Național al Elevilor din România (CNE), proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană de Tineret și Sport Botoșani și de Ministerul Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, la care a participat și județul Giurgiu.

La acest eveniment au participat peste 120 reprezentanți ai elevilor din întreaga țară, președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene ale Elevilor (CJE). Obiectivele acestei întâlniri au fost alegerea Birourilor Executive ale structurilor regionale, prezentarea rapoartelor de activitate a membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor si elaborarea strategiei de dezvoltare a Consiliilor Regionale ale Elevilor (CRE) pe termen scurt, mediu și lung.  Printre cei opt președinți aleși de către fiecare regiune în parte, care ocupă funcția de vicepreședinți ai Consiliului Național al Elevilor se numără și giurgiuveanca Ana-Maria Istrate (CRE Sud-Muntenia, CJE Giurgiu). Dintre cei opt noi membri ai Biroului Executiv al CNE,  la următoarea Adunare Generală,  urmează a  fi ales noul președinte al Consiliului Elevilor. (JGR)