(N.R. Urmare din nr. 2/17.01.2014) Codul Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 prevede şi excepţiile de la plata Contribuţiei pentru Asigurările Sociale de Sănătate (CASS) pe veniturile din chirii, spune Mariana Mitrea, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) – Filiala Giurgiu. Astfel că, nu vor avea obligaţie fiscală individuală de plată a CASS-ului pentru veniturile obţinue din cedarea folosinţei bunurilor, persoanele care obţin venituri impozabile din: Activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică; contribuabil care nu generează o persoană juridică precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică: Cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria celor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, (cuprinse între una şi 5 camere inclusiv). Închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală. De la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente. Închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe baza de normă de venit sau în sistem real şi se supun impunerii.

La rândul lor, contribuabilii care obţin venituri din arendare, în regim de reţinere la sursă a impozitului,  datorează, ne preciza Mariana Mitrea, CASS în cursul anului. Plătitorii de venituri (arendaşii) au obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Baza lunară de calcul, în acest caz, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Obligaţiile anuale de plată a CASS-ului se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza datelor din Declaraţiile estimate de venit/normă de venit şi a Declaraţiei privind venitul realizat. Până la 31.12.2013, sublinia Mariana Mitrea, preşedintele CECCAR Giurgiu, persoanele care realizează pe lângă veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, şi venituri din: salarii sau pensii, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj sau venituri din activităţi independente (cu excepţia celor din drepturi de proprietate individuală, venituri din silvicultură şi piscicultură sau venituri din activităţi agricole) NU datorează CASS asupra venitului din cedarea folosinţei bunurilor.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, urmează să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu Titlul de contribuţii sociale. Potrivit legislaţiei în vigoare, ne preciza  Mariana Mitrea, înaintea apariţiei noului Cod Fiscal în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, deducerea CASS pentru stabilirea bazei impozabile se va efectua potrivit regulilor proprii categoriei de venit, pe surse de venit. Noul Cod Fiscal a introdus obligaţia organului fiscal competent de a determina, pe categoria de venituri din cedarea folosinţei bunurilor, Venitul anual realizat (suma de venituri nete anuale) pentru aplicarea prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal, respectiv CASS. Contribuţiile de asigurări de sociale de sănătate, ne declara preşedintele CECCAR Giurgiu, efectuate în cursul anului, urmează să se deducă începând cu 1.01.2014 din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de către organul fiscal competent, la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale. Organul fiscal competent va recalcula baza impozabilă pentru acordarea deductibilităţii CASS şi va determina impozitul pe venit datorat.

N.R. În ediţia print a publicaţiei ”Jurnal giurgiuvean” de vineri, 31 ianuarie, veţi putea citi răspunsuri la alte întrebări primite de la cititori şi exemple concrete de calcul a CASS, aşa cum sunt ele definite în noul Cod Fiscal. Exemplele sunt oferite şi comentate de specialistul nostru Mariana Mitrea, preşedintele CECCAR – Filiala Giurgiu, specialist care vă poate oferi şi alte informaţii suplimentare la sediul instituţiei, din municipiul Giurgiu, strada Vlad ?epeş, blocul C2, parter, de luni până vineri, între orele 10.00 şi 16.00.

(Va urma)

Heliade CĂLIN