la-ghiseul-de-taxe-si-impozite_01Pentru că suntem în preambulul unui an electoral, politicienii încep să cuantifice se pare persoanele cu drept de vot rămase în România. Un segment important al acestora, ce  oferă un număr din ce în ce mai mare de votanţi este cel alcătuit  din deţinuţii aflaţi în sistemul penitenciar. Aşa că, hai să găsim ceva ca să le câştigăm votul…

Ministrul Justiţiei  a stabilit că  din cele 25.447 de persoane private de libertate cu drept de vot, 3.521 nu aveau acte de identitate sau aveau acte de identitate a căror valabilitate era expirată. În acest sens, Ministerul Justiţiei pregăteşte un proiect de lege prin care intenţionează să-i scutească pe deţinuţii care nu au venituri de plata taxelor extrajudiciare de timbru pentru eliberarea actelor de identitate. Conform documentului citat, la alineatul 1 al articolului 5 din Legea 117/1999, care reglementează situaţiile de scutire de la plata taxei extrajudiciare de timbru după litera h) se introduce litera h1), cu următorul cuprins: „h1) eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viata sau aflate în executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau de detenţie care nu au asemenea acte sau a căror valabilitate este expirata şi care nu dispun de mijloace financiare”.

Precizăm totodată că numărul persoanelor private de libertate care nu dispun de resurse financiare în cont, aflându-se în imposibilitatea de a achita cheltuielile aferente actelor de identitate, este la această dată de 3.775 de persoane!

Marian TARU