elev_suparat_scoala_83965900

Începând cu anul școlar 2015-2016, Ministerul Educaței va introduce patru noi discipline opționale în oferta centrală de curriculum la decizia școlii. (C.D.S.).

Acestea sunt: „Joc și mișcare”, pentru clasa pregătitoare și clasele I și a-II-a , „Educație pentru prevenirea riscului rutier”, pentru învățământul primar, „Educație pentru dezvoltare” și „Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală”, ambele pentru elevii de  liceu.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, citat de agerpres, programele școlare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Știinte ale Educației și aprobate prin ordin de ministru.

Astfel, conform sursei menționate, programa școlară pentru disciplina opțională „Joc și mișcareaccentuează rolul pe care activitățile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creștere și dezvoltare al copiilor de 6-8 ani și valorifică potențialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii școlarități.

Disciplina opțională ”Educație pentru prevenirea riscului rutier” urmărește pregătirea elevilor pentru viață, prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulație pe drumurile publice și de manifestare a unei conduite preventive.

Cea de-a treia disciplină opțională, „Educație pentru dezvoltare„, propune o abordare de tip inter și transdisciplinar a unor probleme de actualitate, precum globalizarea, dezvoltarea/ dezvoltarea durabilă sau cetățenia globală.

Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală” are drept obiectiv raportarea, în cunoștință de cauză a elevilor de liceu la problematica drepturilor de proprietate intelectuală, implicarea tinerilor în elaborarea și în promovarea unor proiecte pentru drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, pregătirea elevilor de liceu pentru asumarea comportamentului adecvat dezvoltării durabile, relevă același comunicat. (Teodora NICOLAU)