ministerul-dezvoltarii-regionale-si-turismului-1Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a venit în ajutorul localităţilor din judeţul Giurgiu, alocând suma de  41.203.945 de lei pentru derularea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Fiecare primar de comună a primit au o sumă pentru finalizarea proiectelor pe care le are în derulare. Ca de obicei aceste sume vor naşte acum zeci de comentarii şi controverse mai ales în rândul partidelor politice cât şi în rândul beneficiarilor acestora. Mai jos, vă prezentăm lista cu localităţile care vor primi bani dar şi pentru ce anume  vor fi folosite aceste sume.

  1. Adunaţii-Copăceni – Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni – 256.584,00; 2. Băneasa- Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Băneasa, judeţul Giurgiu – 429.147,54; 3. Bolintin-Deal – Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, judeţ Giurgiu- 2.109.317,00; 4. Bucşani – Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu – 541.172,00; 5. Bucşani- Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bucşani, satele Obedeni, Uieşti, Goleasca, Angheleşti, judeţul Giurgiu – 16.841,00 6. Bucşani – Modernizare drum comunal DC 191 în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu- 579.648,00; 7. Bucşani- Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu – 147.299,73; 8. Bulbucata- Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu-    23.356,00; 9. Bulbucata- Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata- 441.772,00; 10. Buturugeni – Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu- 226.052,00; 11. Buturugeni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Buturugeni –          419.396,00; 12. Călugăreni – Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu şi Hulubeşti, comuna Călugăreni- 22.700,00; 13. Călugăreni – Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu – 414.081,00; 14. Călugăreni – Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu- 37.254,00; 15. Clejani- Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu -1.178.826,00; 16. Clejani- Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu – 823.097,00; 17. Colibaşi- Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu – 1.302.128,00; 18. Colibaşi- Modernizare drumuri de interes local sat Colibaşi şi sat Cîmpurelu, comuna Colibaşi judeţul Giurgiu – 50.573,00; 19. Colibaşi- Modernizare drum de interes local – DL 86/1 tronson III, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu – 100.225,30; 20. Colibaşi- Modernizare drumuri de exploatare, comuna Colibaşi, sat Colibaşi, judeţul Giurgiu – 123.956,00; 21. Colibaşi- Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Colibaşi şi Cîmpurelu, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu – 163.147,00; 22. Comana- Modernizare drumuri de interes local sat Vlad Ţepeş, comuna Comana, judeţul Giurgiu- 111.834,00; 23. Comana- Alimentare cu apă în sistem centralizat, satele Grădiştea şi Falaştoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu- 54.766,00; 24. Comana – Reabilitare dispensar uman şi centru de permanenţă, sat Comana, comuna Comana, judeţul Giurgiu – 100.000,00; 25. Cosoba- Extindere Scoală generală grupuri sanitare şi amenajare mansarda – 160.000,00; 26. Crevedia Mare- Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare- 284.659,00; 27. Crevedia Mare- Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare- 1.004.290,00; 28. Daia- Alimentare cu apă a localităţilor Daia şi Plopşoru -1.044.460,00; 29. Daia- Extindere Şcoala Dăiţa şi amplasare Centrală Termică şi instalaţii de încălzire corp Şcoală Dăiţa – 160.000,00; 30. Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă a satelor Palanca şi Stoeneşti, comuna Floreşti-Stoeneşti- 75.600,00; 31. Floreşti-Stoeneşti- Modernizare drumuri de interes local, comuna Floreşti – Stoeneşti, judeţul Giurgiu – 601.030,00; 32. Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu- 75.600,00; 33. Frăteşti- Reabilitare DC 116 Frăteşti – Cetatea – Bălănoaia, comuna Frăteşti – 382.600,00; 34. Frăteşti- Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu – 231.476,00; 35. Frăteşti- Construcţie spaţiu grădiniţă în sat Frăteşti – 200.000,00; 36. Găiseni- Alimentare cu apă în satele Cărpenişu, Găiseni şi Căscioarele, comuna Găiseni- 94.379,00; 37. Găiseni- Pod rutier peste râul Sabar, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu- 204.091,00; 38. Găiseni- Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, sat Găiseni şi Căscioarele, judeţul Giurgiu -277.115,00; 39. Găujani- Modernizare drumuri comunale şi stradale în satele Cetăţuia, Găujani şi Pietrişu -329.705,55; 40. Ghimpaţi- Modernizare drumuri de interes local sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu – 25.458,00; 41. Ghimpaţi- Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu-446.508,00; 42. Ghimpaţi- Pod pe drum de exploatare peste pârâul Câlniştea în localitatea Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu- 32.193,00; 43. Ghimpaţi- Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu- 48.800,00; 44. Ghimpaţi- Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi- 0,00; 45. Gogoşari – Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu – 60.486,00; 46. Gostinari- Construire pod rutier peste râul Argeş, km 51+290 în comuna Gostinari, judeţul Giurgiu – 150.000,00; 47. Gostinari – Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu- 135.754,00; 48. Gostinari- Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari şi Mironeşti, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu – 533.083,00; 49. Gostinu- Sistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu – 0,00; 50. Gostinu – Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, judeţul Giurgiu- 1.217.905,00; 51. Grădinari – Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile şi Grădinari-  473.229,00; 52. Greaca – Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu –   86.345,00; 53. Greaca – Reabilitare grădiniţă comuna Greaca, judeţul Giurgiu- 100.000,00; 54. Herăşti – Modernizare străzi de interes local în comuna Herăşti- 65.484,00; 55. Herăşti – Modernizare drum de interes local în comuna Herăşti, judeţul Giurgiu: DC 84- 598.250,00; 56. Hotarele – Alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu- 300.506,00; 57. Hotarele – Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu 89.289,00; 58. Iepureşti – Alimentare cu apă în satele Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu 158.196,00; 59. Isvoarele – Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu – 751.661,00; 60. Izvoarele – Reabilitare DC 112 Radu Vodă – Dimitrie Cantemir; 2,5 km- 12.546,00; 61. Izvoarele – Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareş-Naipu – 504.623,00; 62. Joiţa- Alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, comuna Joiţa, judeţul Giurgiu- 518.582,00; 63. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- Reabilitare DJ 401 A Palanca -Stoeneşti, km 50+000 -55+050;(5,050 km)- 383.538,36; 64. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- DJ 401 Herăşti -Hotarele km 36+000 -38+374; 39+395 -40+484; (3,563 km) – 1.559.763,00; 65. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uie?ti -Goleasca -DJ 601, km 17+436 -21+936; 4,5 km – 1.652.879,00; 66. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- Modernizare DJ 404 limita judet Dâmboviţa-Drăgăneasca-Floreşti, km 6+600-13+327, 6,73 km – 800.000,00; 67. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, 13+000 – 21+000; 11 km – 0,00; 68. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu- Modernizare DJ 412 B Neajlovu – Sterea – DN 61, km 9+550 – 12+550; 3km- 1.240.000,00; 69. Letca Nouă – Reţea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu- 57.871,00; 70. Letca Nouă – Modernizare drumuri de interes local în comuna Letca Nouă cu satele Letca Nouă, Letca Veche şi Milcovăţ – 491.719,00; 71. Malu – Modernizare drumuri de interes local în comuna Malu, judeţul Giurgiu- 33.469,00; 72. Mârşa – Reabilitare sistem stradal în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu – 345.155,00; 73. Mihai Bravu- Alimentare cu apă a localităţii Mihai Bravu, judeţul Giurgiu – 323.861,00; 74. Mihai Bravu – Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu- 491.618,00; 75. Mihai Bravu- Reabilitare şi extindere Şcoala gimnazială Dumitru Constantin, comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu – 160.000,00; 76. Mihăileşti- Reabilitare străzi în satul Novaci, oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu 43.764,00; 77. Mihăileşti- Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraş Mihăileşti, judeţul Giurgiu- 2.062.280,00; 78. Mihăileşti – Alimentare cu apă a satelor Popeşti şi Novaci     – 313.000,00; 79. Ogrezeni- Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni -406.640,00; 80. Oinacu- Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu -12.426,00; 81. Oinacu- Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu cu satele Oinacu, Comasca şi Brăniştea -186.515,00; 82. Prundu -Modernizare drumuri de interes local, sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu 2.624.910,00; 83. Prundu- Execuţie lucrări de construcţie Grădiniţa cu program normal – Prundu- 160.000,00; 84. Putineiu- Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu – 110.022,00; 85. Putineiu- Modernizare drumuri de interes comunal în satele Putineiu, Hodivoaia şi Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu – 45.826,00; 86. Răsuceni- Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu – 218.105,00; 87. Roata de Jos- Străzi principale în comuna Roata de Jos, 17,502 km – 541.733,00; 88. Săbăreni- Extindere grupuri sanitare şi amenajare mansardă la Scoala Generală din comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu- 160.000,00; 89. Schitu Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, judeţul Giurgiu (DC 108)- 377.300,00; 90. Schitu- Sistem alimentare cu apă sat Vlasin, comuna Schitu -158.654,00; 91. Schitu- Modernizare drum de interes local în comuna Schitu cu satele Bila şi Cămineasca- 38.000,00; 92. Singureni – Modernizare drumuri comunale şi stradale în comuna Singureni, judeţul Giurgiu – 541.960,00; 93. Stăneşti- Modernizare drum comunal DC 118 în comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu – 19.115,00; 94. Stoeneşti- Modernizare drumuri comunale în comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu – 455.871,00; 95. Stoeneşti- Sistem de alimentare cu apă în comuna Stoeneşti – 198.194,00; 96. Toporu- Modernizarea structurii rutiere a părţii carosabile pentru strazile de interes local în comuna Toporu, judeţ Giurgiu -176.939,00; 97. Toporu- Modernizare drum comunal DC 23 Toporu – Tomuleşti, comuna Toporu, judeţul Giurgiu -427.813,00; 98. Toporu- Alimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna Toporu – 0,00; 99. Ulmi- Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu – 114.596,00; 100. Ulmi – Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu – 0,00; 101. Ulmi – Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu- 778.452,00; 102. Valea Dragului – Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Dragului – 474.354,00; 103. Vărăşti- Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu – 22.700,00; 104. Vărăşti- Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu – 30.000,00; 105. Vărăşti- Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Vără?ti – 141.000,00; 106. Vânatorii Mici -Modernizare drumuri de interes local comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 1.183.150,00; 107. Vânătorii Mici- Extindere clădire primărie comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu- 100.000,00; 108. Vedea – Canalizare şi staţie de epurare, comuna Vedea, judeţul Giurgiu – 250.415,00; 109. Vedea- Modernizare străzi în comuna Vedea – 216.730,66.

Jurnal

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua ,as vrea sa stiu cine este administratorul drumului care leagă drumul comunal 191 de halta Anghelesti ,județul Giurgiu ! Suntem o mica comunitate de 8 familii care locuim in zona gării Anghelesti ,si care nu avem drum de acces la locuințele noastre deoarece drumul ce face legătură de la drumul comunal 191 la halta Anghelesti este intr-o avansata de degradare ! In zona a fost un șantier al celor de la schele de extracție Videle si toate materialele de construcție, utilaje,trafic greu au fost aduse pe acest drum care s-a degradat si mai mult ! In zona gării nu se poate intra cu mașină decât pe vreme buna ,pe vreme nefavorabila nu se poate circula deloc ! Nici mașinile pompierilor ,nici ambulantele nu pot circula pe acest drum ,ferească Dumnezeu ,sa aibă cineva nevoie ! Toate reclamațiile verbale făcute la primăria Bucșani nu au avut nici un efect ! Va rugam sa ne ajutați ! Va mulțumesc !

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.