La Sediul S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu a avut loc vineri, 16 martie, Adunarea Generală de constituire oficială a Sucursalei Giurgiu a Casei Româno-Chineze. La adunare au participat 26 de membri fondatori, reprezentând societăţi comerciale  şi ONG-uri din tot judeţul: Nicolae Florian reprezentantul societăţilor comerciale Nova Force SRL şi Nova Force Tehnic SRL; Apostol Gheorghe- ATG Marina SRL; Chiriţă Livia- Melspring România SRL; Toma Petcu, reprezentând S.C.A.E.P. Giurgiu Port SA şi Compania de Navigaţie Fluvială Giurgiu Nav SA; Creţu Iorgu-Giurgiu Nav-Reparaţii SRL; Dumitrescu Şerban-Ceramica Impex SRL; Ţigău Laurenţiu Daniel-Meterra SA; Stanciu Nicu Artur-Confor SA; Stanciu Mihai Robert-Confor Construct SRL; Luigi Zaccagnini-O.M.A. Officina Metalmeccanica Angelucci România SRL; Vladu Alexandru-Egis SRL; Mihalcea Marian-AMM SRL; Epîngeac Alexandru-Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Giurgiu; Păsărică Iordan-R’ART SA; Vladu Ioan, reprezentând societăţile Farinsan SA şi Matcon FAR SRL; Vladu Ciprian Claudiu Agrina-AMAPAN SRL; Mănescu Augustin-Europa Star Service SRL; Nedelcu Doru-Argo’91 SRL; Ştubeanu Gheorghe- Ghe. Ştubeanu SRL; Ciumberică Aurel-AZL Giurgiu SA; Spoială Gheorghe – S.C. Nixi SRL; Dan Boşman – S.C. Ina Mod SRL şi Telehoi Constantin, din partea S.C. TC Construct SRL. La lucrările Adunării generale au mai participat: Ghelmegeanu Gabriel- preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Chineze şi vicepreşedinte al Casei Româno-Chineze; Ioan Bobocea-diplomat şi sinolog, Angel Gaidari-consilier al Casei Româno-Chineze, George Dobre- Banca Comercială Carpatica etc. Din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti a participat consilierul politic Li Ming. Cu acest prilej au avut loc şi alegerile organelor de conducere ale Sucursalei.

Casa – motor al dezvoltării relaţiilor bilaterale

Gabriel Ghelmegeanu, vicepreşedinte al Casei Româno-Chineze, a făcut mai multe precizări pertinente legate de necesitatea înfiinţării sucursalei giurgiuvene, scopul şi rolul său în actuala conjunctură economică mondială. Acest amplu proiect se derulează în strânsă legătură cu Ambasada Republicii China la Bucureşti, bucurându-se de tot sprijinul doamnei ambasador Huo Yuzhen, care din păcate nu a putut fi prezentă la această acţiune,  fiind reprezentată de consilierul politic al ambasadei Li Ming. Casa Româno-Chineză se bucură şi de tot sprijinul Asociaţiei române de prietenie cu poporul chinez. La baza constituirii Casei stă experienţa celor peste 60 de ani de prietenie şi relaţii economice dintre cele două ţări, relaţii care din păcate în ultimii 20 de ani au început să scadă. Pentru înfiinţarea sucursalei giurgiuvene, a spus Gabriel Ghelmegeanu, am colaborat foarte bine cu domnul Mihai Gabriel Miron, managerul general al Zonei Libere şi cu domnul Alexandru Epîngeac, preşedintele CCIA, şi împreună am ajuns la concluzia că trebuie să ne unim toate forţele în acest scop. La Giurgiu avem o colaborare foarte bună şi cu Asociaţia de prietenie română cu poporul chinez, asociaţie condusă pe primarul Lucian Iliescu. Casa este gândită ca un organism viu, care prin activitatea sa trebuie să contribuie la dezvoltarea relaţiilor bilaterale pe toate planurile: sociale, sport, culturale, audio-vizuale, învăţământ, şi în special economice. Pentru a ne atinge aceste obiective, sucursala Giurgiu trebuie să funcţioneze pe viitor foarte bine, cu foarte mulţi membri. În relaţiile economice româno-chineze mingea este la noi, aşa cum spune un proverb românesc. Depinde, deci, numai de noi cât de serioşi şi harnici suntem. România, spunem noi, a subliniat domnul Ghelmegeanu, este o ţară extrem de atrăgătoare pentru relaţiile economice directe cu Republica China, fiind o poartă importantă de intrare în U.E. China are 27 de porţi deschise spre intrare în UE, spune Ambasada Chinei, şi ea alege pe la cine intră. Chiar dacă avem o prietenie veche cu poporul chinez, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, ci trebuie să venim în întâmpinarea acestei forţe economice numai cu propuneri concrete de proiecte. China se întreabă „Ce înseamnă investiţia în România şi în cât timp se recuperează prin profit?” Deci, este o problemă de viabilitate a afacerii pe care o demarează. Când membrii Sucursalei Giurgiu a Casei Româno-Chineze vor prezenta un proiect oamenilor de afaceri chinezi, atunci ei trebuie să fie primii convinşi că pot să îl facă şi să recupereze investiţia. Deci, trebuie să atragem marile firme chineze în România, pentru asta trebuie să fim foarte serioşi şi pragmatici. Pentru dezvoltarea relaţiilor cu China trebuie să pornim de la nivelul judeţului şi Sucursala Giurgiu este o oportunitate în acest sens. Atunci când găsim un proiect trebuie să îl sprijinim cu toţii, indiferent de la cine vine el.  Orice întâlnire cu ei trebuie pregătită foarte bine, deoarece sunt extrem de exigenţi. Pentru început, Casa Româno-Chineză, prin sucursalele sale, îşi propune să încurajeze schimburile culturale. Pentru acest lucru, în China vor merge Ansambluri folclorice şi artistice din România, iar Circul de stat din China va susţine, pe 1 Mai, spectacole la Sala Palatului din Bucureşti. Când şi la Giurgiu vor funcţiona foarte bine aceste mecanisme, vom aştepta propunerile dumneavoastră pentru un schimb bilateral. În finalul intervenţiilor sale, domnul Gabriel Ghelmegeanu a răspuns întrebărilor reprezentanţilor firmelor prezente la adunare.

Sucursala – fereastră de cunoaştere …

Consilierul politic al Ambasadei chineze din Bucureşti, Li Ming, a precizat în alocuţiunile sale, într-o fluentă limbă română, printre altele că „Este o mare plăcere şi onoare pentru mine să particip la această acţiune. Înfiinţarea Sucursalei Giurgiu şi funcţionarea Casei Româno-Chineze este un eveniment important în relaţiile bilaterale. Casa funcţionează de peste un an la Bucureşti şi în aproape toate judeţele României. Prin programele filialelor locale se doreşte o cunoaştere şi o aprofundare a domeniilor de activitate din societatea românească. Casa Româno-Chineză este o fereastră de cunoaştere a celor două popoare şi de întărire a relaţiilor dintre cele două guverne. Este o rampă de promovare a cooperării în multe domenii. Până acum multe delegaţii din China au venit în România, inclusiv la Giurgiu, iar Casa le sprijină deoarece aici este un loc unde se pot rezolva problemele apărute în relaţiile dintre cele două ţări. Vă felicit sincer şi din partea Ambasadei pentru înfiinţarea Sucursalei Giurgiu şi, sper că va fi încă un prieten al Casei Româno-Chineze care să promoveze colaborarea între România şi China, între Giurgiu şi China iar Zona Liberă este un început bun.

Sper să facem multe lucruri bune împreună. Trebuie să trecem la o mai bună cunoaştere  dinspre România spre China şi invers. Împreună trebuie să găsim soluţii reciproce pentru depăşirea acestei situaţii. Pentru aceasta este necesar ca şi dumneavoastră să participaţi la târgurile şi expoziţiile organizate în China. Activitatea economică este prioritară pentru Ambasada Chinei la Bucureşti, dar aici România duce lipsă de proiecte, de aceea spuneam că şi giurgiuvenii trebuie să vină în întâmpinarea acestei iniţiative odată cu constituirea sucursalei locale a Casei Româno-Chineze”, a mai precizat Li Ming.

Sucursala Giurgiu solicită sprijinul Ambasadei

Referin-du-se la organizarea şi funcţionarea sucursalei giurgiuvene, Mihai Gabriel Miron (foto), a precizat că organul său de conducere va fi Adunarea Generală sau Conferinţa şi Colegiul judeţean de conducere. Pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii sale, Sucursala Giurgiu a Casei Româno-Chineze va beneficia  în sediul Administraţiei Zonei Libere un sediu, organizat cu tot ce este necesar.

Pentru a reuşi în proiectele pe care le vom derula, spunea Mihai Gabriel Miron adresân- du-se membrilor sucursalei, este necesar să ne anunţăm reciproc când în Giurgiu sunt oportunităţi de colaborare, oricât de mici ar părea ele. Preşedintele ales al sucursalei giurgiuvene a Casei Româno-Chineze a solicitat, după investirea oficială în funcţie, sprijin ambasadei Republicii China pentru a realiza afaceri în Zona Liberă şi judeţul nostru.

„Avem nevoie de sprijinul Ambasadei unde să venim cu proiecte. Judeţul nostru are proiecte mari, cunoscute şi la Ambasadă, proiecte care au fost prezentate şi promovate de Primăria Giurgiu şi la Expoziţia Mondială de la Şhanghai. Avem Dunărea, şi pe lângă oportunităţile din agricultură şi industrie putem face şi turism”, a conchis Mihai Gabriel Miron, preşedintele sucursalei giurgiuvene.

Conducerea sucursalei

Preşedinte: Drd. Mihai Gabriel Miron – managerul general al Zonei Libere.

Vicepreşedinţi: Alexandru Epângeac, Apostol Gheorghe, Toma Petcu, Ştubeanu Gheorghe, Nicolae Florian şi Vladu Ion.

Secretar: Muşat Narcisa Olivia-director economic Zona Liberă

Membrii: Chiriţă Livia, Dumitrescu Şerban, Stanciu Nicu Artur, Mihalcea Marian, Ciumberică Aurel şi Mănescu Augustin.

Heliade CĂLIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here