După cum se ştie în sistemul naţional de sănătate au apărut de la 1 iunie o serie de modificări legate de aplicarea normelor metodologice ale Pachetului minimal şi Pachetului de servicii de bază, servicii decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), instituţie reprezentată la nivelul judeţului de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Giurgiu (CASJG). Pentru ai linişti pe giurgiuvenii îngrijoraţi de problemele ce ar putea apare în relaţia pacient – medic – CASJG, în legătură cu accesul la serviciile medicale şi modul decontării lor, miercuri, 4 iunie, preşedintele / director general, Constantin Marin, a susţinut o conferinţă de presă în care a încercat să răspundă seriei de nelămuriri ale cadrelor medicale locale.

Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii (MS) şi CNAS nr. 403 bis/2014, prevede că începând cu 1 iunie se aplică noile Norme metodologice ale celor două pachete de servicii din sistemul sănătăţii. Până acum, la nivelul judeţului s-au încheiat deja actele adiţionale la contractele pe 2013 şi vom funcţiona pe baza lor până la negocierea viitoarelor contracte care cuprind noile pachete de servicii medicale.

De la 1 iulie se vor încheia noile contractele cu spitalele şi furnizorii de servicii medicale pentru perioada 2014-2015. Între 3 şi 16 iunie CASJG primeşte dosarele furnizorilor de servicii şi le analizează. În cazul în care vor fi unele contestaţii acestea se vor analiza pe 24 iunie, dar sper să nu avem astfel de situaţii. În ziua de 26 iunie vom purta negocieri cu cele trei spitale din judeţul Giurgiu, privind noul contract de decontarea a serviciilor medicale pentru perioada 2014-2015.

Ordinul comun al MS şi CNAS, mai  preciza preşedintele Constantin Marin, cuprinde în Anexa 22 (care se află afişată pe site-ul CASJG) condiţiile acordării serviciilor medicale oferite prin Pachetul minimal şi Pachetul de bază, în asistenţa medicală spitalicească. În Pachetul de servicii medicale de bază sunt cuprinse serviciile medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă, cu o durată de peste 12 ore şi serviciile care sunt acordate la spitalizarea de zi, cu o durată maximă de 12 ore/vizită (zi), respectiv cele 272 de afecţiuni şi tarifele maximale pe caz rezolvat medical, la serviciile  decontate de CASJG.

C.H.