La fiecare început de an se vorbeşte mult despre siguranţa în unităţile de învăţământ, o preocupare prioritară a cadrelor de poliţie Giurgiu. Măsurile acestei instituţii însă nu pot fi singulare ci ele trebuie conjugate cu eforturile tuturor celorlalte instituţii cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu, în parteneriat cu părinţii, cadrele didactice, autorităţile locale, precum si alţi actori sociali care pot contribui in mod concret la securizarea mediului şcolar.

Spre deosebire de anii precedenţi, pe lângă misiunile de siguranţă din timpul festivităţilor de deschidere a anului şcolar, din cadrul unităţilor de învăţământ, poliţiştii giurgiuveni au preluat şi o parte din atribuţiile diriginţilor. Aşa se face că din acest an fiecare poliţist va avea arondate una sau două şcoli iar printre responsabilităţi, va răspunde atât de medierea relaţiilor cu elevii problemă, cât şi de verificarea modului în care este asigurată paza la instituţiile de învăţământ. Iată de ce pentru poliţiştii giurgiuveni, anul de învăţământ 2012-2013 se va derula sub deviza „SIGURANŢA ÎN ŞCOLI”. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu  a fost întocmit un plan de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin care, ca şi în anii anteriori, vor fi desfăşurate, în principal, o serie de activităţi. Conform acestui program cadru “- poliţiştii giurgiuveni vor fi prezenţi zilnic în zona unităţilor de învăţământ, în special în intervalele orare când elevii intră sau ies de la cursuri, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică atât în incinta cât şi în zona adiacentă acestora. În acest sens fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă pe itinerariile de patrulare auto şi pedestre, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor, având în vedere programul de învăţământ, dar şi evenimentele, examenele şi alte activităţi extracurriculare asigurându-se supravegherea în permanenţă a traseelor de deplasare a elevilor; – pe arterele de circulaţie intens tranzitate din zona unităţilor de învăţământ, zilnic, poliţiştii rutieri vor fi prezenţi în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de vârf în care elevii se deplasează spre şcoală sau spre domiciliu; – în cazul semnalării unor grupuri de persoane cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de învăţământ şi tulbură procesul de învăţământ, agresează cadrele didactice sau elevii, ori produc distrugeri de bunuri aducând atingere climatului de normalitate şi siguranţă civică poliţiştii vor acţiona deîndată, cu fermitate, pentru destructurarea şi dispersarea acestora luând măsurile legale care se impun; – la fiecare unitate de învăţământ vor fi reactualizate informaţiile privind numărul de telefon pentru apelul de urgenţă 112 şi a celui alocat protecţiei drepturilor copilului (la nivel naţional şi teritorial), modalităţile de semnalare a unor evenimente, datele de contact ale poliţiştilor cu atribuţii în acest domeniu, precum şi a subunităţii de poliţie din care aceştia fac parte; – deşi în ultimii ani, datorită măsurilor poliţieneşti luate, nu au fost sesizate infracţiuni în incinta sau în zona adiacentă unităţilor de învăţământ din mediul rural, se va acorda în continuare o atenţie deosebită acestor şcoli, în special pentru eliminarea riscului rutier, prin instruirea conducătorilor autovehiculelor destinate transportului şcolar cu privire la obligaţiile ce le revin în ceea ce priveşte siguranţa elevilor; – poliţiştii,împreună cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, vor desfăşura în toate unităţile de învăţământ din judeţ activităţi preventive care vor urmării, în principal, prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării elevilor. (Jurnal Press)