În această perioadă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, în parteneriat cu Fundaţia “Bambini in Emergenza” efectuează recrutare şi selecţie de personal în vederea pregătirii şi atestării pentru exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist, pentru a primi în ingrijire copii cu vârsta 0-5 ani. Fundaţia “Bambini in Emergenza” asigură integral finanţarea etapelor de recrutare, selecţie şi formare de potenţiali asistenţi maternali, gestionarea şi implementarea proiectului fiind asigurată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. Vor fi admise acele persoane care demonstrează că au calitatea şi capacitatea de a deveni, pentru perioadă determinată, buni părinţi pentru copiii abandonaţi sau aflaţi

într-o situaţie temporară de dificultate şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au capacitate deplină de

exerciţiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătaţii şi profilul psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează să fie primiţi în plasament.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile. Persoanele interesate se pot adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu (sos.Alexandriei, nr. 7-9), unde vor primi informaţii cu privire la documentele necesare înscrierii în program (persoană de contact: Daniela Paraschiv-consilier). Termen limită pentru depunerea cererilor de evaluare: 15.11.2010

JGR