Proiectul „Investeşte în oameni!” cofinanţat din Fondurile Sociale Europene prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” având ca titlu „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţile dezavantajate cu precădere rurale în învăţământul preunuversitar din România” a cooptat în realizarea sa o serie de şcoli din judeţ, printre care şi Şcoala cu clasele I-VIII Dobreni, comuna Vărăşti. Astfel, în cadrul concursului având ca temă „Azi cetăţeni activi-mâine societate sănătoasă”, desfăşurat în perioada 01.04-15.05 2010 s-a urmărit dezvoltarea unor abilităţi în rândul copiilor şi tinerilor în ceea ce priveşte formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil pentru ridicarea calităţii standardului de trai. „Am pus accent deosebit pe promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active – ne spune Adrian Nichita, consilier educativ în cadrul şcolii Dobreni – în sprijinul unei educaţii de tip incluziv, prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare precum şi sensibilizarea părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii pentru a susţine şi promova comportamentele sănătoase diminuându-le pe cele de risc”.

Pe parcursul proiectului au fost realizate o serie de activităţi precum: distribuirea de pliante în comunitate privind ajutorarea copiilor dezavantajaţi, colectarea de haine şi jucării şi donarea acestora copiilor săraci de către echipa de elevi voluntari. Tot în cadrul proiectului au fost colectate şi plantate flori ornamentale, au fost organizate expoziţie de ouă încondeiate, întreceri sportive şi spectacole cultural artistice.

Astfel, obiective precum formarea în rândul elevilor şi comunităţii a unor atitudini pro active pentru un stil de viaţă sănătos într-un mediu sănătos şi formarea în rândul elevilor şi comunităţii a unui comportament responsabil faşă de copiii dezavantajaţi au fost atinse cu succes de toţi participanţii la proiect, elevi şi cadre didactice.

Codruţa VITAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here