Deși în luna iulie 2014, în judeţul Giurgiu sosirile în structurile de primire turisticǎ cu funcţiuni de cazare turisticǎ au înregistrat o creştere cu 7,2 % faţǎ de luna iunie 2014, iar înnoptǎrile în structurile de primire turisticǎ cu funcţiuni de cazare turisticǎ o creştere cu 7,4%, o creștere resimțită și în luna iulie situația nu este deloc roză , De ce ? Pentru că pe primele 7 luni ale anului acesta a scăzut atât în ceea ce privește sosirile la 99,4%, dar  simțitor la capitolul  înoptări, la 61,7%.

Indicele de utilizare netǎ a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie -31. iulie2014 a fost de 20,8 % pe total structuri de primire turisticǎ. (Marian TARU)